מערכת חירום - עפרה

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  דיווח:

  ממלאי תפקיד בחירום

  הנהגת הישוב

  הנהגת היישוב
  מנדל לאה - יו"ר מזכירותקרסנטי סמי - מזכיר היישובלוי ענבל - מנהלת אגף קהילה

  מטה חירום

  צוות חירום יישובי
  בוגנים דרורה - יו"ר צח"ירוגוב זאב - רבש"ץיצחק טלי - רכזת ותיקיםקרסנטי סמי - מזכיר היישובלוי ענבל - מנהלת אגף קהילה
  צוות חמל צחי
  ותקין נריה - חמ"ל צח"יארליך מיכל - חמ"ל צח"י

  ביטחון

  צוות ביטחון צחי
  רוגוב זאב - רבש"ץארליך מיכל - חמ"ל צח"יגולדמן אוריאל - סגן רבש"ץ

  לוגיסטיקה

  צוות לוגיסטיקה צחי
  גרוסברג יחי - מנהל אגף תפעולאלוני צבי - צוות תפעול, יד ביד - צוות 1, צוות לוגיסטיקה צח"יאינדור יוסי - צוות לוגיסטיקה צח"יתאותנג דוד - צוות תפעול, אחראי אולם הפיססימן טוב מאיר - צוות לוגיסטיקה צח"י

  רפואה

  צוות רפואה צחי
  נתן אפרת - צוות רפואה צח"יאליהו ריקי - צוות רפואה צח"יסבג דורון - צוות רפואה צח"יסופר מיה - צוות רפואה צח"י

  רווחה

  צוות רווחה צחי
  אומן נורית - יו"ר צוות רווחה צח"יבן דוד עפרה - רכזת תושביםשמיר תהילה - צוות רווחה צח"יאשכנזי אביעד - עובד סוציאלי יישוביבן פזי אחיה - רב היישובגנש נעםיהודה ורדית - צוות רווחה צח"ימעוז תהילהקריגמן ימימהשניר ליאת - צוות רווחה צח"י

  חינוך ותרבות

  צוות חינוך צחי
  מיכאלי חיה - צוות חינוך צח"יגורליק איילה - מנהלת מחלקת הנוערמאירי טל - ועדת חינוך, צוות חינוך צח"ינחליאל סיון - מועצת חבריםששר מרב
  צוות נוער צחי
  שרות לאומי צחי
  גרוסברג שמרית - רכזת בנות שרות, צח"י - שרות לאומי

  מידע לציבור

  צוות דוברות חוץ צחי
  ויינר מיה - צוות דוברות צח"יכהן יחיעם - דוברות צח"יבן דוד כותי - כיתת כוננות, צוות דוברות צח"י
  צוות דוברות פנים צחי
  שני חמדת - ועדה לשימור מבנים ופיתוח תיירותי, צוות דוברות צח"יורדי בת שבע - צוות דוברות צח"י
  עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]