קליטה ודיור

קהילה

עפרה היא יישוב קהילתי המתנהל ע"פ תקנון האגודה השיתופית שנקבע בייסודה.

היא מתנהלת ע"י מועצת חברים בת 30 חברים, מזכירות בת 7 חברים, וחברי ועדות, ומתפקדת בפועל באמצעות מזכיר יישוב, ובעלי תפקידים בתחום הביטחון, הקהילה, התרבות, התחזוקה והמנהלה המועסקים בשכר. אחת לשנה מתקיימת אסיפת חברים לאישור התקציב.

עפרה שמה לה למטרה לשמור על צביונה החם והקהילתי לצד גידולה המתמיד. צוותי מתנדבים רבים שותפים לעבודה הקהילתית בתחומי הבנייה והפיתוח, הביטחון, החינוך והעזרה ההדדית, ומעורבותם ושותפותם של התושבים הם מקור חוסנה.

קליטה 

בעפרה תהליך קליטה מובנה.

תהליך קליטה של משפחה:

1. יצירת קשר עם מיכל בוכריס - מזכירת קהילה.
2. מילוי שאלון לנקלט וחתימה על טופס קליטה כספית.
3. פגישה מתואמת עם ועדת הכרות.

    במקרה של רכישת בית הפגישה תתקיים גם עם מזכיר היישוב ונציג המזכירות.

לאחר אישור הוועדה יכולה המשפחה להשתלב באופן מלא בחיי הקהילה.

תהליך קליטה של רווק/ה:

1. יצירת קשר עם מיכל בוכריס - מזכירות עפרה
2. מפגש בעפרה עם רכזת הקהילה 
לאחר המלצת רכזת הקהילה יכול/ה הרווק/ה להשתלב באופן מלא בחיי הקהילה.

דיור

בעפרה דיור זמני השייך ליישוב, ודיור בבעלות פרטית.
דיור זמני:

בעפרה קרוואנים, מגורונים (חצי קרוואן), וקראווילות, בשכר דירה חודשי. חוזה השכירות נחתם עם היישוב במזכירות, והתשלום מתבצע ליישוב.

אם ברצונכם לשכור דיור יישובי יש למלא טופס בקשה לשכירות ולשלוח למיכל בוכריס - מזכירת קהילה

 

דיור פרטי:
בעפרה בתים פרטיים להשכרה, ויחידות דיור להשכרה בבתים פרטיים.

לפרטים על יחידות דיור פנויות ניתן לפנות למיכל בוכריס במשרד.

במידה שנוצר קשר בין משכיר דירה לאדם פרטי, יש לעשות במקביל את תהליך הקליטה מול היישוב.

שימו לב: אין לחתום חוזה מול בעל יחידת דיור לפני סיום תהליך הקליטה ביישוב.

 

קליטת עלייה

מאז הקמתה עפרה קולטת עולים מארצות שונות, ובחלק משנותיה פעלו בה אולפן ומרכז קליטה.
בעפרה עולים מאתיופיה שהגיעו בשנות ה-80 ובסוף שנות ה-90; עולים מחבר העמים שהגיעו לאורך שנות ה-90 עולים מהודו, בני שבט המנשה, שהגיעו מסוף שנות ה-90, ועולים מפרו. מאמצע שנות ה-2000 נקלטו בעפרה משפחות רבות שעלו לישראל מצרפת.

בגנים ובבתי הספר נבנות מערכות תמיכה בעולים החדשים. ישנה מודעות ציבורית רחבה לצרכים המיוחדים של העולה, ונעשה מאמץ קהילתי לשלב את העולים בכל תחומי העשייה בקהילה.

עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: misrad@ofra.org.il