פורים תשע"ט בעפרה

24/03/2019 11:47

ילדי הגנים ובנות בי"ס 'חן עפרה' עושים שמח ברחבת המזכירות

עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]