הרב יוני מילוא: "מבן תמליון עד בן גוריון - "מדינת ישראל: מעשה ניסים או מעשה שטן?!הרב מיכאל ברום: תהליך הגאולה בצל הקורונה - ע"פ הרב חרל"פ (מי מרום)הרב צוריאל וינר:	ארץ זו - של מי היא? (ארץ ישראל וספירת העומר)הרב אריאל בראלי: בין שביעי של פסח ליום עצמאותהרב ארלה הראל: יחדיו ירננו - על הודיה ציבורית בעידן קורונההרב עמוס רבליו: שיר של יום של יום העצמאות (מזמור ק"ז)הרב יאיר שחור: אחינו החרדים, אנחנו ויום העצמאות
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]