אגרות הראי"ה (חלק ג', אגרת תתקט יוצרים לזאב יעבץ) (א' בסיון תש"פ)פרשת במדבר - בירור "ויתילדו" ולקראת יום ירושלים (כ"ח באייר תש"פ)היחס לשמות לועזיים (כ"ו באייר תש"פ)קורות חייו ותורותיו של רבי חיים הגר מקוסוב (כ"ה באייר תש"פ)הלכות תפילה [סימן נ"ה] - צירוף בעלי מוגבלויות שכליות או שמיעה למניין  (כ"ד באייר תש"פ)אגרות הראי"ה (צ"ה) - רכישת מתיקות התורה  (כ"ג באייר תש"פ)היחס לחומרות וקולות בהלכה (י"ט באייר תש"פ)קורות חייו ותורותיו של הרמ"א - משה איסרליש (י"ח באייר תש"פ)הלכות תפילה (סימן נ"ה) - צירוף עוברי עברה למניין (י"ז באייר תש"פ)אגרות הראי"ה - התייחסות לחומרות וקולות בפסיקה דרך היתר המכירה (ט"ז באייר תש"פ)פרשת אמור: בירור המושג "מקראי קודש" (י"ג באייר תש"פ)דברי הספד לרב נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל (י"ב באייר תש"פ)קורות חייו ותורותיו של רבי נפתלי צבי הורוביץ מרופשיץ (י"א באייר תש"פ)מי מצרפים למניין (ג' באייר תש"פ)ספירת העומר (כ"ט בניסן תש"פ)פרשת שבוע תזריע-מצורע: בירור המילים "וטמא טמא יקרא" (כ"ח בניסן תש"פ)חייו ותורותיו של הרב שם קלינברג (כ"ז בניסן תש"פ)עיון בהלכות תפילה בציבור וההשלכות למנייני המרפסות (כ"ו בניסן תש"פ)אגרות הראי"ה - ההתייחסות למגפות (כ"ה בניסן תש"פ)איסור מלאכה בחול המועדשו'ת בענייני חג הפסחשאלת הקושיות בליל הסדרמכירת חמץ (באינטרנט בתקופה המורכבת הזאת)דיני הברכות של 4 הכוסות של ליל הסדראמירת הלל בבת הכנסת בליל חג הפסח
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]