רשב"י: גישות להתייחסות לקבלת התורה  ע"פ מסכת שבת פו:-פח (כ"ו באייר תש"פ)רשב"י: בין מדיניות לרוחניות והלכה ע"פ מסכת שבת ל"ג-ל"ד (י"ט באייר תש"פ)אמונה בזמן ספקות ואי-ודאות" ע"פ מסכת ס"ה (י"ב באייר תש"פ)"אמונה בזמן ספקות ואי-ודאות" ע"פ מסכת חגיגה ד-ה (כ"ח בניסן תש"פ)בירור עומק הגאולה ע"י משמעות המילה "אור" בפתיחה למסכת פסחים
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]