הבנת עניין קניין אשה מתוך עיון במסכת קדושין ובדיקת קניינים אחרים בקרא המובאים שם (כ"ה באייר תש"פ)הבנת עניין קניין אשה מתוך עיון במסכת קדושין ובדיקת קניינים אחרים בקרא המובאים שם (י"ח באייר תש"פ)הבנת עניין קניין אשה מתוך עיון במסכת קדושין ובדיקת קניינים אחרים בקרא המובאים שם (י"א באייר תש"פ)הבנת עניין קניין אשה מתוך בדיקת קניינים אחרים בקרא ובחז"ל (כ"ז בניסן תש"פ)השירה אחרי קריעת ים סוףסדר ההגדה ע"פ משנת פסחים פרק י'בעקבות ארבעת הבנים - בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]