מצוות הבן על האב – בין בבלי לירושלמי (המשך) (ב' באב תש"פ)כיבוד אב ואם - חלק ב' (כ"ד בתמוז תש"פ)כיבוד אב ואם - חלק א' (י"ז בתמוז תש"פ)"למולו מניין" - מקור חיוב מצוות מילה (ע"פ קדושין כט) (י' בתמוז תש"פ)"למולו מניין" - מקור חיוב מצוות מילה (ע"פ קדושין כט) (ג' בתמוז תש"פ)מצוות הבן על האב - בין בבלי לירושלמי (כ"ו בסיון תש"פ)מצוות הבן על האב - בין בבלי לירושלמי (י"ט בסיון תש"פ)עיון במשמעות תיאור המקרא לקשר הזוגי בשם "דרך" - חלק מסדרה להבנת עניין קניין אשה מתוך עיון במסכת קדושין ובדיקת קניינים אחרים בקרא המובאים שם (ג' בסיון תש"פ)הבנת עניין קניין אשה מתוך עיון במסכת קדושין ובדיקת קניינים אחרים בקרא המובאים שם (כ"ה באייר תש"פ)הבנת עניין קניין אשה מתוך עיון במסכת קדושין ובדיקת קניינים אחרים בקרא המובאים שם (י"ח באייר תש"פ)הבנת עניין קניין אשה מתוך עיון במסכת קדושין ובדיקת קניינים אחרים בקרא המובאים שם (י"א באייר תש"פ)הבנת עניין קניין אשה מתוך בדיקת קניינים אחרים בקרא ובחז"ל (כ"ז בניסן תש"פ)השירה אחרי קריעת ים סוףסדר ההגדה ע"פ משנת פסחים פרק י'בעקבות ארבעת הבנים - בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]