ספר יונהספר שמואל א: פרק ב-ג (מהשך)ספר שמואל א: פרק ב-ג (י"ט באלול תש"פ)ספר שמואל א: פרק ב (המשך) (י"ב באלול תש"פ)ספר שמואל א: פרק ב (המשך) (ז' באב תש"פ)ספר שמואל א: פרק ב - תפילת חנה (כ"ט בתמוז תש"פ)ספר שמואל א: פרק א (כ"ב בתמוז תש"פ)הרב יעקב אברמסון: ספר שמואל א: פרק א (י"ז בסיון תש"פ)
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]