פרשת במדבר: ודגלו עלי אהבה - שאו ציונה נס ודגל (כ"ח באייר תש"פ)פרשת אמור: פרשת המקלל (י"ג באייר תש"פ)פרשת תזריע-מצורע: יולדת בין התעלות לחטאת - אור וחושך בערבוביא (כ"ט בניסן תש"פ)שיעור על פסחפרשת צו, סוד העלאת אש התמיד בחיים ותרומת הדשןפרשת ויקרא תש"פפרשת ויקהל: האם המצוות יתבטלו בעתיד?
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]