יום הכיפורים - מלאכים או בני אדםפרשת ניצבים  - הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה (כ"א באלול תש"פ)פרשת כי תצא  - "ופרשו השמלה" - מסע מתורה שבכתב לזו שבע"פ (ז' באלול תש"פ)פרשת עקב  - העוצמה שבענווה (ט"ו באב תש"פ)פרשת דברים - מגמת התוכחה - משנה הסיפור שבמשנה תורה (ב' באב תש"פ)פרשת מטות - הפרת נדרי אישה ומעמדה (כ"ד בתמוז תש"פ)פרשת פינחס - פינחס, אונקלוס ואליהו - למה לשרוף, למה?! (י'"ז בתמוז תש"פ)פרשת בלק - מי רואה מה בפרשת בלעם (י' בתמוז תש"פ)פרשת חקת - מלאכים לאדום ומקרא ביכורים (ג' בתמוז תש"פ)פרשת קרח - כהונת "מדוע תתנשאו" (כ"ו בסיון תש"פ)פרשת שלח - הפרשת חלה וסודה (י"ט בסיון תש"פ)פרשת בהעלתך: ארון ברית ואל חי (י"ב בסיון תש"פ)פרשת במדבר: ודגלו עלי אהבה - שאו ציונה נס ודגל (כ"ח באייר תש"פ)פרשת אמור: פרשת המקלל (י"ג באייר תש"פ)פרשת תזריע-מצורע: יולדת בין התעלות לחטאת - אור וחושך בערבוביא (כ"ט בניסן תש"פ)שיעור על פסחפרשת צו, סוד העלאת אש התמיד בחיים ותרומת הדשןפרשת ויקרא תש"פפרשת ויקהל: האם המצוות יתבטלו בעתיד?
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]