וְהַחוּט֙ הַֽמְשֻׁלָּ֔שׁ לֹ֥א בִמְהֵרָ֖ה יִנָּתֵֽק (חלק ג) (י"ז באלול תש"פ)וְהַחוּט֙ הַֽמְשֻׁלָּ֔שׁ לֹ֥א בִמְהֵרָ֖ה יִנָּתֵֽק (ג' באלול תש"פ)לרומם את בית אלהינו - העצמת בית הכנסת (סיום) (ה' באב תש"פ)בית הכנסת - לרומם את בית אלקינו (בית הכנסת) – חלק א' (כ"ז בתמוז תש"פ)בית הכנסת - בית החיים: הקשר בין בית הכנסת וארץ ישראל (סיום) (כ' בתמוז תש"פ)בית הכנסת - בית החיים: הקשר בין בית הכנסת וארץ ישראל (י"ג בתמוז תש"פ)בית הכנסת - בית החיים (ו' בתמוז תש"פ)בית הכנסת - בית החיים (כ"ט בסיון תש"פ)במקום רינה שם תהא תפילה - מעלת התפילה בבית הכנסת (כ"ב בסיון)במקום רינה שם תהא תפילה - מעלת התפילה בבית הכנסת (ט"ו בסיון תש"פ)במקום רינה שם תהא תפילה - מעלת התפילה בבית הכנסת (ח' בסיון תש"פ)במקום רינה שם תהא תפילה - מעלת התפילה בבית הכנסת (א' בסיון תש"פ)במקום רינה שם תהא תפילה - מעלת התפילה בבית הכנסתתפילת האדם והעולםשיעור של הרב ישי לנגה בנושא יציאת מצרים - לע'נ חגי ברוכי ז'לתפילת האדם והעולם (כ"ה בניסן תש"פ)
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]