ויתור (חלק ד)ויתור (חלק ג)ויתור (חלק ב)ויתור (חלק א)הקשבה (חלק ג)הקשבה (חלק ב)הקשבה (חלק א)לא טוב היות האדם לבדו (סיום)לא טוב היות האדם לבדו (סדרה ב, חלק ד)לא טוב היות האדם לבדו (סדרה ב, חלק ג)לא טוב היות האדם לבדו (סדרה ב, חלק ב)לא טוב היות האדם לבדו (סדרה ב, חלק א)בחותמו של כהן גדול (חלק ז)בחותמו של כהן גדול (חלק ו)בחותמו של כהן גדול - לקראת חנוכה (חלק ד)בחותמו של כהן גדול - לקראת חנוכה (חלק א)אחור וקדם צרתני - זוגיות ע"פ בראשית (חלק ז - סיום)אחור וקדם צרתני - זוגיות ע"פ בראשית (חלק ו)אחור וקדם צרתני - זוגיות ע"פ בראשית (חלק ה)אחור וקדם צרתני - זוגיות ע"פ בראשית (חלק א)וְהַחוּט֙ הַֽמְשֻׁלָּ֔שׁ לֹ֥א בִמְהֵרָ֖ה יִנָּתֵֽק (חלק ג) (י"ז באלול תש"פ)וְהַחוּט֙ הַֽמְשֻׁלָּ֔שׁ לֹ֥א בִמְהֵרָ֖ה יִנָּתֵֽק (ג' באלול תש"פ)לרומם את בית אלהינו - העצמת בית הכנסת (סיום) (ה' באב תש"פ)בית הכנסת - לרומם את בית אלקינו (בית הכנסת) – חלק א' (כ"ז בתמוז תש"פ)בית הכנסת - בית החיים: הקשר בין בית הכנסת וארץ ישראל (סיום) (כ' בתמוז תש"פ)בית הכנסת - בית החיים: הקשר בין בית הכנסת וארץ ישראל (י"ג בתמוז תש"פ)בית הכנסת - בית החיים (ו' בתמוז תש"פ)בית הכנסת - בית החיים (כ"ט בסיון תש"פ)במקום רינה שם תהא תפילה - מעלת התפילה בבית הכנסת (כ"ב בסיון)במקום רינה שם תהא תפילה - מעלת התפילה בבית הכנסת (ט"ו בסיון תש"פ)במקום רינה שם תהא תפילה - מעלת התפילה בבית הכנסת (ח' בסיון תש"פ)במקום רינה שם תהא תפילה - מעלת התפילה בבית הכנסת (א' בסיון תש"פ)במקום רינה שם תהא תפילה - מעלת התפילה בבית הכנסתתפילת האדם והעולםשיעור של הרב ישי לנגה בנושא יציאת מצרים - לע'נ חגי ברוכי ז'לתפילת האדם והעולם (כ"ה בניסן תש"פ)
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]