במקום רינה שם תהא תפילה - מעלת התפילה בבית הכנסת (א' בסיון תש"פ)במקום רינה שם תהא תפילה - מעלת התפילה בבית הכנסתתפילת האדם והעולםשיעור של הרב ישי לנגה בנושא יציאת מצרים - לע'נ חגי ברוכי ז'לתפילת האדם והעולם (כ"ה בניסן תש"פ)
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]