פורום שאלות ותשובות הלכתיות קהילתיות לזכרה של רז ברוכי ז"ל - "ואמר רזי-לי רזי-לי"

| עדכון אחרון:  19/09/2021 22:35
לוגו שות 3

הציבור מוזמן להעביר שאלות לרב אבי גיסר/שו"ת "רזי לי" באמצעות ווטסאפ או מייל לנתי מלחי: 0546-445511  |  natimalchi@gmail.com

חשוב להדגיש כי ניתן תמיד לשלוח שאלות אישיות פרטיות ודחופות לרב אבי גיסר, ישירות, כבעבר.

ניתן לחפש כל מילת מפתח ב"חיפוש" (זכוכית המגדלת) שבראש העמוד - לגבי כל מילה ו/או נושא שהועלה בשו"ת ולהגיע לתוצאות שפורסמו.  

 

דיני גניזה   
שאלה: 

ראיתי שהרב מורה לשים באשפה את עלוני השבת בשתי שקיות. האם מדובר גם על עלון שמודפס עליו שהוא טעון גניזה?  

תשובה:
כן. ההדפסה לא קובעת הלכה. בשתי שקיות. 

 

כשרות ברכישת דגים  

שאלה:  
האם מותר לרכוש דג קרפיון שלם (למאכל) מגויים? האם יש מגבלות על ניקוי וחיתוך במקום?  

תשובה:  
מותר לרכוש. לצורך חיתוך יש להשתמש בסכין נקייה לגמרי. וטוב לשפוך עליה קודם מים רותחים. 

 

הלכות שמיטה 
שאלה: 

ירקות עלים שנשתלו לפני השמיטה - האם צריך לעשר כשקוטפים מהם?  

תשובה: 
הירקות מותרים באכילה רק אם החלו לגדול והציצו מן האדמה לפני ר"ה. אם כן - הם נחשבים גידולי שישית וחייבים בתרו"מ. אם לא - אין לאוכלם.
 

שאלה:   
לפי הנאמר כאן ובתשובה קודמת, יש הבחנה בין צמחים רב שנתיים לבין חד שנתיים. כלומר בזיליקום או סלרי או נענע שנבטו לפני שמיטה וגדלים כעת בהיתר, אינם הפקר וחייבים במעשרות. ואילו עלים של שיחים כמו לואיזה הינם הפקר ופטורים ממעשרות. נכון?  
תשובה: 
נכון. חד-שנתיים רק אם התחילו לגדול לפני השמיטה והם גידולי שישית. רב-שנתיים מותרים ויש בהם קדושת שביעית.   

 

דיני עורלה  
שאלה:  

ברשותי  עץ רימון שצמח לבד משורש של עץ רימון בוגר. האם העץ הצעיר חייב העורלה? 
תשובה:
אם צמח מן האדמה הוא חייב בערלה.   

 

דיני צום יום הכיפורים
שאלה:  

אם עקב משימה מבצעית אני לא מצליח לאכול לפני שנכנס הצום האם אני יכול לאכול כשאני מגיע הביתה ואז לצום? 
תשובה:  
מותר לאכול עד השקיעה בלבד. אחרי שעה זו אסור לאכול אלא במצב פיקוח נפש.  

 

דיני שבת   
שאלה: 

האם מותר למחוא כפיים בשבת?    
תשובה:  
מותר למחוא כפיים לצורך שמחה של מצוה.  

 

טבילת כלים
שאלה: 

אילו כלי אוכל מתוצרת חו"ל צריכים טבילה לפני שימוש - כלי מתכת וזכוכית בלבד או גם כלים מחומרים נוספים?  

תשובה:   
כל כלי המשמש לסעודה או אחסון מזון ממתכת או מזכוכית - חייב בטבילה.

 

הלכות שמיטה
שאלה:

בערב ראש השנה קיבלנו עץ עם גוש גדול בשק, שנועד שיוכל לעבור את כל השנה בתוכו בלי צורך להעביר לאדמה. מכל מקום, השק עם העץ הונח בנקודה מסוימת בגינה - ואנו רוצים למצוא לו מקום אחר. האם אפשר?  
תשובה:
מותר להעביר אותו רק למקום שבו יש תנאי גידול פחות טובים. כגון אם הוא מונח על האדמה מותר להעביר אותו למקום מרוצף וכדומה.  
 

שאלה:
מה דינה של לואיזה שבגינה (עציץ נקוב שבגינה) - מה דין העלים, שהרי מברכים עליה 'בורא עצי בשמים', בשונה מנענע?
חשוב להדגיש כיוון  שעלי תבלין שבגינה הם רלבנטים כבר מעכשיו.
תשובה:
כל השיחים הרב שנתיים אין בהם דיני ספיחים ומותר לקוטפם ויש בהם קדושת שביעית,  וכמובן שהם, בחזקת הפקר, ואין להפריש מהם תו''מ. אין לנהוג בהם מנהג בעלים.    

הלכות "קורונה"
שאלה:

נודה לפירוט מה מותר בשבת? ומה בחג? האם מותר למבודד לבדוק התוצאות? ללכת לשמוע תפילה מרחוק? בדיקות ביתיות בשבת/חג - כן או לא?    
תשובה:
בשבת ובחג מותר להשאיר טלפון פתוח כדי  לבדוק תוצאות בדיקת קורונה.
אם יש חשש וצורך רפואי מותר לערוך בשבת בדיקה מהירה על ידי ערכת בדיקה.
מי שחייב בידוד רשאי לעמוד לבדו במרחק ניכר מן המתפללים ולהשתתף בתפילה. ייצא וישוב לביתו באופן שלא יפגוש ולא יתעכב ליד שום אדם.  
בהתייעצות עם הרב יעקב אריאל שליט"א - הרב פסק כדבר פשוט שמותר לעשות בדיקות קורונה מהירות בשבת. הן מצד כותב (משום שלא מדובר על כתיבה אלא על תגובה כימית), והן מצד סוחט של המטוש, משום שאינו צריך את התוצרת והוי כמו הלימון של הב"י בסי' ש"כ.  

הלכות זימון
שאלה:

האם אפשר במשפחה לעשות זימון שני בנים ובת או שתי בנות ובן? ומה לגבי אורחים שאינם בני משפחה?
תשובה:
מי שהדבר חשוב לו רשאי לקיים זימון בביתו גם בהרכב של שני בנים ובת או שתי בנות ובן. יעשה זאת רק בקרב בני המשפחה או חברים קרובים כמו משפחה. ולא עם זרים או אורחים שאינם רגילים בכך.    

הלכות יום הכיפורים
שאלה:

חולה גסטרו כרוני, שהרופא המליץ לו לשתות ביוה"כ. מה יעשה?    
תשובה:
הטוב ביותר הוא להתחיל לצום כרגיל. (לאחר שתיה מרובה לפני יוה"כ). ואם חלילה את מרגישה רע ביום כיפור עלייך לשתות הרבה ככל שצריך ללא שיעורים.  

הלכות סוכה
שאלה:

לסוכתנו יש 3 דפנות וכולן עקומות. האם הסוכה כשרה?    
תשובה:
הסוכה כשרה. יש לשבת רק תחת הסכך הכשר.

 

הלכות שמיטה
שאלה:

האם מותר לחתוך עשבייה בשנת השמיטה?  
תשובה:
חיתוך עשב וניקוי שטח מטעמים סניטריים, חשש מזיקים ותיקון אסתטי מותר. במקום שאפשר מוטב לרסס ריסוס מונע. עדיף ריסוס על עקירה בידיים. מוטב לחתוך ולכסח ולא לעקור מן השורש.    
 

שאלה:
באיזו תדירות, אם בכלל, מותר לכסח את הדשא בשמיטה, לצורך נוי ונראות הדשא, ולא לשם טיפוחו.
תשובה:
מותר לכסח לצורך נוי ומראה ככל שצריך. טוב להדר ולכסח בתדירות פחותה ממה שמקובל בשנה רגילה.
 

חממה בשמיטה
הנחיות לפעילות בחממה לימודית בשנת בשמיטה:
אפשר להדפיס שלט בזה הלשון:
בתוך מבנה חממה זה מותר לעבוד בשנה השביעית ולעשות את כל המלאכות הנצרכות לעציצים.
"שש שנים תזרע שדך... ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' - שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור". דווקא בשדה אבל לא ציוותה התורה על שביעית בתוך הבית. ואנו פוסקים שבעציצים סגורים העומדים על ריצוף והם בתוך בית, אין חלים דיני שביעית. על כן מותר לעבוד בשביעית בחממה זו לצורך חינוכי וטיפולי. מותר להעביר עציצים מתוך החממה רק ישירות לתוך בית או למרפסת סגורה.

תחנון בנוכחות חתן
שאלה:

בתפילת שחרית ביום חופתו של החתן, כאשר החתן מתחתן בלילה - כיצד יש לנהוג לגבי תחנון כאשר החתן נמצא בתפילה?   

תשובה:
לא אומרים תחנון.
 
תחנון בימי הסליחות
שאלה
:
הבוקר בביהכנ"ס עצרו אותנו בשחרית שלא לומר תחנון כיוון שכבר אמרנו בסליחות.
האם זה נכון? מה לגבי יום חמישי שהתחנון שונה? מה עם אלה שאמרו סליחות בחצות הלילה?  
תשובה:
כאשר אומרים את הסליחות לפני התפילה צמוד לתפילה אין צורך לחזור על י"ג מידות ועל נפילת אפיים. לכן נהוג בעפרה שלא אומרים תחנון. מי שהתפלל בחצות צריך לומר תחנון. אבל אם הוא נמצא במניין שלא אומרים תחנון - לא יאמר.

 

אבלות וחתונה
שאלה:

מהי ההדרכה לאב החתן או הכלה המצויים בשנת אבלות?
תשובה:
הורי החתן והכלה לא ימנעו משום דבר באופן שיכול למעט את שמחת החתן והכלה.

פרוזבול בשנת השמיטה
שאלה:

קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, יש להרבה אנשים ביישוב גמ"חים ועיסקאות שונות. האם יש צורך בעשיית הפרוזבול?
תשובה:
הפרוזבול נעשה רק לקראת סוף שנת השמיטה. באלול הבא.

מצוות כיבוד הורים
שאלה:

איך חוזרים בתשובה או מכפרים על זה שלא נתתי מספיק כבוד לאבא ואמא שהלכו לעולמם בשיבה טובה? 
תשובה:
שאלהחשובה ומשמעותית לרבים:
מצד אחד "מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להמנות" אבל אין דבר עומד בפני התשובה וחובת האדם לתקן את עצמו בכל מצב ובודאי על חסרון שהיה בו.
לבקש את מחילתם זה קל. יבקש בתפילה ובפרט בברכת "הרוצה התשובה".
ילמד משנה ואפילו יסיים מסכת לעילוי נשמתם. אפשר גם לעלות על קברם ולבקש מחילתם.
העיקר הוא תיקון המעשים בפועל. יקפיד ויהדר בכבוד הורים ומורים ורבנים. יהדר בכבוד הורי אשתו או קרובים ממשפחתו וירבה במעשים טובים.

בדיקת מזוזות
שאלה:

בבדיקת מזוזות שנתית (שהבנו שמצווה מן המובחר לקיימה בחודש אלול), האם ניתן "להשאיר" את הבית למספר ימים ללא מזוזות?
תשובה:
בדלת הכניסה יש להחזיר באותו יום. בשאר החדרים תוך יום-יומיים.

שימוש בשמרים
שאלה:

האם ניתן להשתמש בשמרים יבשים בחו"ל (ללא תווית כשרות)?
תשובה:
שמרים כשלעצמם הם סוג של פטריות והם מותרים. אבל הפטריה הזו גדילה על מצע מסוים שנמצא יחד איתה. יש שמרים בעיקר שמרי בירה או יין שגדלים על מצע המכיל יין או חומר הנקרא חומצה טרטרית הנעשית מיין. אם כתובים רכיבים על גבי האריזה בדקו שאין שם חומצה טרטרית.

 

הכנות לשמיטה
שאלה:

א. האם ניתן להכין ערוגה של גינת ירק/תבלין לגידול בשמיטה?
ב. מה צריך להיות כדי להגדיר ערוגה או אדנית כ'מצע מנותק'?
תשובה:
א. צריך שני תנאים: מצע מנותק ובית או חממה.
ב. מצע מנותק זה כאשר האדנית נמצאת על גבי רצפה או יריעת פלסטיק מבודדת. מעל האדנית צריך שיהיה גג או רשת צפופה שצילתה מרובה מחמתה.

שאלה:
א. האם גידול בשמש בלתי אפשרי בכלל?
ב. לגבי ירקות שנשתלו לפני השמיטה - האם אסור מדין ספיחים לאכול אותם החל מראש השנה?
תשובה:
א. נכון, אי אפשר.
ב. לגבי שתילה לפני ראש השנה: ירקות שנשתלו ותחילת הנביטה היתה או תהיה לפני ראש השנה אינן באיסור ספיחים. לכן מותר לזרוע כעת זרעים או ירקות ולהשקות מייד. זה מותר עד כ"ו באלול.
 

שאלה:
עץ פרי בן שנתיים שנקנה בעציץ נקוב והובל ברכב לעופרה, האם ניתן לשתול אותו (בגוש) עד ראש השנה?
תשובה:
אפשר בשני תנאים: קוטר הנקב 2.5 ס"מ לפחות והעציץ עמד על האדמה עד קנייתו במשתלה.
 

שאלה:
א. הנקב הנזכר לעיל - נמצא בצד העציץ. האם זה משנה?
ב. האם עציץ שעומד על חצץ במשתלה נחשב עומד על אדמה?
תשובה:
א. נקב הנמצא בתחתית העציץ כנגד שורשיו נחשב נקוב גם בצידו.
עציץ מחרס נחשב נקוב.
ב. חצץ הנמצא ישירות על האדמה בלי חציצה נחשב כמו אדמה.

דיני ייחוד
שאלה:

האם יש איסור לאישה לקחת טרמפ עם איש בערב ובלילה? 
תשובה:
אין איסור אלא אם המקום שומם, אין תאורה ואין תנועה ערה בכביש.
וכן בכל מקרה שבו ישנה הרגשה לא נעימה או מפחידה.

 

דיני שוכר
שאלה:

שוכר המבקש לעזוב את הדירה לפני סוף השכירות עקב נזילות בחורף. האם זו הפרת חוזה?
תשובה:
יותר פשוט לומר מתי אין זה הפרת חוזה:
1. הליקוי לא היה ידוע או הוסתר בזמן חתימת החוזה.
2. זהו ליקוי רציני שאינו מאפשר מגורים סבירים.
3. הודעתם על הליקוי מייד עם גילויו.
4. הבעלים לא תיקנו את הליקוי.
5.בתנאי שאי אפשר לטעון כלפיכם שסבלתם או ויתרתם על הליקוי דהיינו שנוצרה חזקה לנזק ואתם לא מחיתם.
בצירוף כל אלה זו אינה הפרת חוזה. כיוון שבדרך כלל יש ויכוח על חלק מן הפרטים לכן כדאי להגיע לאיזו פשרה ולהיפרד בהסכמה.

הכרת הטוב
שאלה:

עברתי טיפולים וב"ה היום המחלה בנסיגה. אני נותנת צדקה ומרבה להודות בתפילתי. כיצד עלי לציין עוד את החלמתי?
תשובה:
בשעה טובה לחיים מלאי אור ומשמעות.
אדם צריך לשאול: "למה הקב"ה רוצה בי ומשאיר אותי כאן? בוודאי הוא רוצה שאני אתרום משהו לעולם." ואז כדאי לבחור איזה מעשה טוב או מצווה מיוחדת שאני יכולה לעשות או לקבל על עצמי.

קנייה מנכרי / ספק גניבה
שאלה:

האם מותר ונכון לקנות מערבי המסתובב בין אנשים בתחנת הדלק ומציע את מרכולתו? (המחירים מאוד זולים, ספק גניבה). ומה לעשות עם המוצר אם כבר קניתי?
תשובה:
אם זה אכן ספק גניבה צריך להימנע. אם זה רק חשד לא ברור - מותר לקנות. אם קנית, מותר להשתמש.

קטיף סכך בשמיטה
שאלה:

האם בסוכות הקרוב (שמיטה) תהיה איזושהי בעיה לקטוף ענפים לסכך לסוכה?
תשובה:
מותר להוריד ענפים לסכך. הקיצוץ צריך להיות קיצוץ שאינו מועיל לעץ ושלא ייעשה באופן מקצועי כדי לעודד צימוח. אלא קיצוץ שניכר שנעשה לצורך החג ולא לצורך העץ.

דיווח על מפגע בשבת
שאלה:

בליל שבת ראיתי המון מים נשפכים מהכביש ממכסה בטון. לא היה להם ריח אז הבנתי שאלו מים נקיים. במוצאי שבת ראיתי שהזרימה החזקה עדין ממשיכה.
האם ניתן לעשות משהו בשבת במקרה כזה כדי שלא יתבזבזו מים כה רבים? האם יש פתרון ביישוב לכך בשבת? כלומר מה לעשות? מניחה שאסור להתקשר.

מה עושים כשמים נשפכים מפיצוץ בצינור? האם בספק אם זה מים או ביוב גם לנהוג כך? (אח"כ התברר שזה היה ביוב).
בהנחה שה"ביטחון" יחלל שבת - אשמח להבין מדוע בזבוז הרבה מים / פיצוץ ביוב מתיר את זה.
תשובה:
ניתן לדווח לביטחון. אפשר לגשת לחמ"ל במרכז היישוב ולדווח. הביטחון כבר יטפל.
אם יש חשש לשריפה או ארוע מסוכן יש להתקשר.
בדרך כלל זה רק נזק כספי. ולכן טוב לדווח ללא חילול שבת. לביטחון יש הוראות משלו. הוא עומד בקשר רציף אלחוטי או טלפוני עם גורמים נוספים והוא יכול לדווח לפי הבנתו ומותר לו.
במועצה יש כונן לא יהודי לארועים בשבת.
גם ביוב אותו דבר אלא אם יש חשש נזק ממשי בריאותי או בטחוני.

 

הלכות גילוח
שאלה:

כיצד ניתן לדעת איזו מכונת גילוח כשרה לשימוש ואיזו אינה כשרה?
תשובה:
אין לזה סימנים. כל מכונה שיש לה רשת המכסה את להבי החיתוך היא כשרה.

מוקצה בשבת
שאלה:

האם אפשר להזיז בשבת עציץ המונח על השולחן לנוי לצורך החלפת מפה?
תשובה:
אפשר להזיזו. בבית על השולחן ועל מפה (ועם צלחת בתחתיתו) הרי הוא כמו אגרטל פרחים.
 

הלכות שמיטה
שאלה:

לקראת השמיטה, אני מעוניינת לגזום ענפים העלולים לפסול את הסוכה.
מעל הפרגולה אצלי - יש ענפים גבוהים של מכנף נאה. האם יש גובה מסוים של ענף שגם אם הוא מעל הסוכה, גבוה מאוד, אינו פוסל אותה?
תשובה:
לא. ענף או עץ פוסל בכל גובה. אמנם לפעמים כשמתבוננים היטב מגלים שהענפים אינם ממש מעל שטח הסוכה.
 

שאלה:
 יש לי ייחורים שהושרשו בכוסות, משמע - מנותק מהאדמה. (אלו ייחורי ׳קנה סוכר׳). האם מותר לאחר שישרישו, לשתול באדמה במצע מנותק (עציץ)? או להשמידם? אותה שאלה לגבי ייחורי ורדים.
תשובה:
עד ראש השנה הכל מותר. בשנת השמיטה מותר לשתול רק על מצע מנותק או בעציץ בתוך הבית או בחממה.
 

טיפול בגינה בשבת
שאלה:

יש לנו מחשב השקיה בגינה, ואפשר לתכנת איתו מראש את זמני ההשקיה.
האם מותר לתכנת מראש, שתהיה השקיה בשבת, לפרחים וצמחים בגינה? כמו בשאר ימות השבוע?
תשובה:
כן, מותר. השקייה אוטומאטית מותרת. מומלץ בשעות הערב כדי שלא להיכשל בסחיטה או כיבוס לא מכוון או בבוץ שגורם בהיסח הדעת לניקוי וכו'.
 

דיני ציצית
שאלה:

מה השיעור לפתח (שסע) בצד החולצה ע"מ שיוגדר כ"ארבע כנפות" ויחויב בהטלת ציצית?  
תשובה:  
שיעור שני שליש אורך של הבגד פתוח.

 

הלכות תשעה באב
שאלה:

כיצד יש לנהוג בנוגע לטבילה לקראת  עליה להר הבית בתשעה באב שיוצא ביום ראשון?
תשובה:
מותר לטבול בת"ב לצורך עליה להר הבית.

שאלה:
הרופאה שלי אמרה לי שאסור לי לצום בכלל בתשעה באב עקב מחלה כרונית. האם אני צריכה לעשות אכילה ב"שיעורים" כביום כיפור או אכילה רגילה מותרת?
תשובה:
אכילה לפי הצורך. אין "שיעורים" באכילה בתשעה באב.
 

דיני ימי בין המצרים
שאלה:

האם מותר לקנות בגדים חדשים בתשעת הימים ולחדש אותם אחרי?
תשובה:
אם יש בזה הפסד אם לא יקנו עכשיו או במקרה בו שמתחתנים מיד אחר תשעה באב - מותר.

שאלה:
האם האיסור באכילת בשר בתשעת הימים חל גם מוצרים בשריים (מרק עוף צח למשל) או מוצרים "בחזקת בשרי"?
תשובה:
מותר לאכול מוצר שאינו מכיל בשר ממש (בחזקת בשרי) אך לא מרק או תבשיל שנתבשל בו בשר.
 

שאלה:
האם מותר לעשות ניקוב עגילים בשלושת השבועות?
תשובה:
כן. אבל לא בתשעת הימים.

 

טבילת כלים חדשים
שאלה:

האם מד-חום לבשר - דורש טבילה?
תשובה:
לא. רק כלי הסעודה שאוכלים בהם או בתוכם והסירים צריכים טבילה.

 

ברית מילה
שאלה:

האם חייבים בברית מילה מנין עשרה?
תשובה:
לשם כשרות הברית - היא כשרה ותקפה גם ביחיד. אבל מציינים בהלכה שמצווה לעשות את הברית בעשרה כדי לקבל את הנימול בתוך כלל ישראל.

 

תקופת אמירת קדיש על הורים
שאלה:

אבא שלנו נפטר בכ"ב באב.
היום כ"א. מתי מפסיקים לומר קדיש של 11 חודש. היום או מחר?
תשובה:
בסוף יום כ"א לאחר מנחה

 

הלכות קדושת תפילין
שאלה:

לצערי הרב  הבוקר נפלו לי תפילין של ראש כשהם עוד בתוך הפלסטיק. מה לעשות?
תשובה:
הפתרון -  ליתן צדקה לכפרת עוון ולקבל על עצמך קבלה טובה בענין התפילין. תבורך.

הלכות בשלושים ימי אבלות על הורים
שאלה:

מסיבת הסיום של כיתה ו' מחר של בני. אני ב "שלושים" ימי אבל על אבי ז"ל. האם יש מניעה מהשתתפות? (כמובן שבזמן נגינה אם תהיה אצא).
תשובה:
 אירוע שמטרתו חינוכית - מותר.

דיני שבת בתפקיד

שאלה:
אני במילואים שלושה שבועות  והפעילות - מאוד אינטנסיבית.
אני יוצא הביתה בשבת ומבקש לדעת, במידה ואני נקרא בפתאומיות במהלך השבת האם מותר לחזור אחרי הפעילות הביתה?
תשובה:
 אם אתה יוצא לשבת - דהיינו מגיע הביתה לפני שבת - ומוקפץ בשבת, אז במקרים רבים מותר לחזור אבל לא תמיד. כדאי לשאול כשתהיה שאלה ספציפית.

הלכות תקיעת שופר
שאלה:
כשתוקעים 30 תקיעות להוציא מישהו ידי חובה, מפסיקים בנשימה בין שברים לתרועה (כמעומד) או לא (כמיושב)?
תשובה:
לא מפסיקים.

הפרשת חלה

שאלה:
הוצאתי מבצק חתיכה שתשמש שאור בפעם הבאה, ורק לאחר מכן הפרשתי חלה (בברכה). יש בעיה?
תשובה:
כן. לא הופרשה מבצק השאור. יש לצרף את השאור לבצק אחר וממנו להפריש גם על השאור.

טלטול ספר תורה
שאלה:

בקרוב נשהה באילת בבית המשפחה (חילונית) מקווים כי נצליח לארגן מניין, האם אפשר להביא את ספר תורה רק עבור שתי קריאות? או האם אפשר להביאו  ביום ב' ו-ה' רק לקריאה חד פעמית?
תשובה:
כן. מותר אפילו לפעם אחת.

בירה מתוצרת נוכרים
שאלה:

האם ניתן לקנות ולשתות בירה תוצרת הישוב הערבי - טייבה?
תשובה:
כן.  בירה היא מוצר כשר באופן בסיסי וגם שם.

תרומות ומעשרות
שאלה:

אני מתכוון להפריש מעשר על שני סוגי פירות, האם אפשר לעשות זאת ע'י ברכה אחת?
תשובה:
כן. אפשר בברכה אחת ואז ללא הפסק להפריש ולומר את כל הנוסח ולהוסיף בכל סעיף "כל מין על מינו".

 

הלכות בין המצרים ותשעה באב
שאלה:

קבעתי תור לרופא שיניים בקופ"ח ולא שמתי לב שהתאריך בלועזית יוצא בט' באב. ביטול התור יגרום לדחייה של כחודשיים (ולפעמים כואב מעט) או תשלום רב בפרטי.
מה כדאי לעשות? הטיפול כולל כמובן שטיפת הפה מדי פעם תוך כדי הטיפול, הסחת הדעת מהאבלות (זה אחרי חצות היום) וכן מבחינת מזלו רע.
תשובה:

מותר. מזל רע יש רק מול גויים. בשטיפה אסור לבלוע. הטיפול מותר.
 

שאלה:
איך רצוי לנהוג בשלושת השבועות בעניין ההליכה לים?
תשובה:
מותר בפשטות עד ר"ח אב.


שאלה:
האם מותר לצבוע את השיער ב"בין המצרים".
תשובה:
מי שרגילה לצבוע, יכולה לצבוע כרגיל.


שאלה:
היום נקיים ברית לבננו. האם מותר להשמיע מוזיקה בסעודת מצוה? (הכוונה לשמוע מוזיקה שמחה ממכשיר חשמלי ולא לשיר בעצמנו).
תשובה:
מותר להשמיע שירי קודש ממכשיר ומותר לשיר אך לא לרקוד. ברכת ה' עליכם. ותזכו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.
 

שאלה:
יש לי שני מנקים (חושב שהם לא יהודים) שבאים כל שבועיים בימי ראשון. זה יוצא שהם אמורים להגיע בתשעה באב. לא נראה לי יהיה אפשרות לשנות הזמן כי הם עמוסים בעבודות. זה גם לא קריטי שלא יגיעו, אבל כמובן זה עוזר לשלום בית וכד'. האם מותר להזמין אותם? או שצריך לבטל העבודה בתשעה באב? הם מתחילים ב-11:30. אולי יש מצב שיבואו אחרי חצות אם זה משנה.
תשובה:
 כן. אחרי חצות מותר.

 

הנהגות ימי בין המצרים
שאלה:

מה האפשרות לקיים "סעודת הודיה" לציון הולדת בת ב'שלושת השבועות'?
תשובה:
הטוב והמומלץ לקיים קידוש בשבת וכך אין כל שאלה.

שאלה:
איך מותר וראוי להתיחס ליומולדת שחל בי"ז בתמוז? (הילד בן 5 ומאוד רוצה לחגוג בתאריך). האם עוגה ומתנות זה מתאים לדעתך?
תשובה:
מותר לחגוג אבל לא ביום י"ז. או קודם או למחרת.
 

שאלה:
האם במהלך שלושת השבועות אפשר לעשות סעודת הודיה כולל פלייבק, לא מופע, אלא בהשתתפות הנוכחים כתודה על היחלצות ממצב רפואי ארוך שנים. אנו חוששים שאם לא נקיים את האירוע בקרוב העניין יתמוסס ולא יקרה.
תשובה:
 ברוך השם. "טוב להודות לה'".
אפשר עוד לעשות מחר (לפני שלוש השבועות). אבל לא בשלושת השבועות. רק אחרי. הכי טוב ויפה זה לקיים בשבת, אפשר גם בשלושת השבועות.
 

שאלה:
האם מותר להתחיל שיפוץ בית בשלושת השבועות? מדובר על הרחבה וקומה להשכרה.
תשובה:
מותר.
 

שאלה:
האם אפשר לעשות סדנת יוגה אוירית לנשים בתשעת הימים? (סדנת ספורט ובריאות עם מוסיקה שקטה ברקע).
תשובה:
אפשר בהחלט.


שאלה:
האם אפשר לעשות שבת חברים בשבת מטות מסעי? שישי זה כ"ט בתמוז ושבת זה א' באב.
תשובה:
 כן. מותר.

 

הבדלה ל"קטן"
שאלה:

ילדים קטנים (גיל 6 ו-10) שנרדמים בשבת לפני ההבדלה - האם צריך לעשות להם הבדלה ביום ראשון?
תשובה:
אכן תלוי בגיל. ילד בן 10 צריך לחנך להבדלה. לכן אם לא שמע יבדיל על הכוס בעצמו ביום ראשון (רק גפן והמבדיל). אם אינו יודע להבדיל לבד אז ממילא הוא פטור מהבדלה.

חבישת כיפה
שאלה:

מה עניין כיפה על הראש, ומתי חייבים בה?
תשובה:
כיפה או כיסוי ראש היא הדרך בה עם ישראל מבטא את אמונתו בה', דהיינו שכינה נמצאת מעל ראשי ואני ירא את א-להי שמיים והארץ וחפץ לקיים את תורתו. חייבים בה משעת קימה ועד שכיבה.
בעבר רבים נהגו לשים כיפה רק בשעת התפילה ובעת שמברכים ברכה (בשעת האוכל). גם כיום בחו"ל רבים נוהגים כך. אין איסור בהליכה בלא כיפה. אלא שעם עליית כוחו של הציבור הדתי וביטחונו העצמי ההליכה עם כיפה הפכה לסטנדרט ולסימן זיהוי.

כשרות מכולת עפרה
שאלה:

האם במכולת עפרה ישנה השגחה בענייני תרומות ומעשרות?
תשובה:
יש במכולת השגחה מלאה כולל תרומות ומעשרות.

צדקה לנכרי
שאלה:

מה דין "פושט יד" נכרי, אותו אני פוגש בדרכים, לענייני צדקה... האם תמיד עניי עירך קודמים?
האם "ורחמיו על כל מעשיו" תופס כאן?
תשובה:
ב"נכרי" כוונתך לאדם לא מוכר? אמנם נפסק כי "מפרנסין עניי עכו"ם עם עניי ישראל" אבל זה כבר קשור למדיניות צדקה ממסדית. אבל בוודאי מותר לתת צדקה לגוי במקום שיש לזה ערך או צידוק.
אין חובה לתת צדקה לכל פושט יד. יש רבים שאינם נזקקים ממש ובוודאי אלה שאיננו מכירים. גם למחזרים על הפתחים אין חובה לתת. אלה הנושאים תעודה של ועדת הצדקה של עפרה (לבדוק תוקף) נבדקו באופן יותר רציני והם ככל הנראה נזקקים באמת. להם ראוי לתת.
מ"מ מתן הצדקה הרציני ביותר הוא "לאחיך" - לבני משפחה ולאנשים שאתה מכיר מקרוב ויודע היטב את מצבם. להם ראוי לתת ככל יכולתנו. עניי עירך קודמים אך אין הכוונה לא לתת כלל לעניים אחרים אלא לעניי עירך הרבה ולאחרים מעט. במקום שמתעוררים רחמיו של אדם על פושט יד מותר לתת לו ללא תנאי אלא אם יש מקום לחשוש שמא זאת הונאה או מעשה מזיק.

שמיטה - "אוצר הארץ"
שאלה:

אשמח לקבל את ההתייחסות של הרב להתארגנות "אוצר הארץ" לקראת השמיטה.
תשובה:
"אוצר הארץ" - זוהי יוזמה כלכלית לקראת השמיטה כדי לספק תוצרת חקלאית למנויים ולכל אדם בשנת השמיטה. התוצרת ניתנת על פי מפתח הלכתי שפועל על פי הנחיות רבנים מומחים בנושא כמו הרב יעקב אריאל ועוד. זוהי יוזמה מבורכת. כל המצטרף הרי הוא משתתף בחיזוקה של התורה והארץ.

כשרות המטבח
שאלה:

סיר בשרי, שבושל בו בשר באותו היום, וכעת, לאחר שנוקה, בישלו בו פסטה (פרווה).
האם הפסטה היא בשרית או בחזקת בשרית והאם יש הבדל בין ההגדרות, כולל שמירת השעות המקובלת בין בשרי לחלבי?
תשובה:
לדעת השו"ע אין כל מגבלה על הפסטה. לדעת הרמ"א היא בחזקת בשרית ואין לאכול אותה יחד עם חלב אך מותרת בסעודה חלבית. לדעת כולם אין שמירת שעות.

 

כשרות תבנית
שאלה:

תבנית שהשתמשו בה בטעות כבסיס לתבנית אחרת בשרית (שימשה בתפקיד של רשת תנור. לא נגעה באוכל עצמו, אלא כבסיס לתבנית אחרת - קטנה יותר), האם צריכה הכשר בליבון (כדי לחזור להיות פרווה), או מספיק בחום התנור ובמשך הזמן כפי שהייתה בו?
תשובה:
מספיקה הכשרה בחום התנור עצמו.

קונכיה כמזוזה
שאלה:

האם יש מניעה להשתמש בקונכייה מהטבע (ים) ריקה ונקיה, כבית מזוזה?
תשובה:
אין מניעה.

כשרות
שאלה:

מה עושים לעניין ניפוי קמח? ירקות עלים? במקומות שאינם ביתנו, גם בבית הילדים... שאולי לא תמיד מקפידים על ניפוי / ירקות גוש קטיף...
האם צריך להימנע? חלות? עוגות? סלט ירוק?
תשובה:
לכתחילה יש לנפות ולהשתמש בירקות עלים ללא חשש חרקים.
מי שלא ניפה קמח אבל לא ראה שום רחישה או תולעים וכדומה בקמח שבו השתמש - המאפה כשר.
ירקות עלים צריך לשטוף היטב ולבדוק. מי שלא עשה כן ולא רואים חרקים לפני או אחרי - מותר לאכול.

כשרות ספוג כיור
שאלה:

מה ההלכה לגבי שטיפת כלי חלבי עם סקוצ' בשרי (ולהפך), מה ההשלכות לגבי הכלי ולגבי הסקוצ', והאם זהו אותו דין גם מלכתחילה וגם בדיעבד.
תשובה:
לכתחילה יש לייחד סקוצ' נפרד לניקוי חלבי ובשרי.
בדיעבד אם ניקה בסקוצ' הפוך או ביחד, לא נגרם איסור ואין צורך בהכשרה. אלא אם הסקוצ' הזה שטף זה עתה כלי בשרי שהכיל שאריות בשר במים חמים ועתה שוטף כלי חלבי במים חמים או להיפך. אז נדרשת הכשרה וסקוצ' חדש.

 

פסח שני
שאלה:

האם מותר להתגלח לכבוד פסח שני?
תשובה:
לא. פסח שני אין בו ממש שמחה.  

דיני שמירת שעות בשר/חלב
שאלה:

אם אני שומרת 3 שעות בין בשר וחלב, ובטעות אכלתי חלבי בתוך השעה הראשונה אחרי אכילת הבשר. האם בשעתיים הבאות, להמשיך להימנע עד תום 3 השעות? או שמאחר וכבר אכלתי מאכל חלבי, אין לכך משמעות?
תשובה:  
טעות מתרחשת. אך לאחריה יש להמשיך לשמור עד תום 3 שעות.  
 
כשרויות "צוהר"
שאלה:

מה הרב אומר לגבי כשרות של צוהר במסעדות?
תשובה:
זו שאלה "פוליטית". אין כאן שאלה הלכתית. זוהי כשרות לכל דבר.

מעשרות
שאלה:

האם ירק (בצל ירוק, וכד׳) הגדלים במטבח בתוך כלי עם מים, ללא אדמה, דורשים מעשר?  וכן מה דין עשבי תיבול בכלל, שמקובל לחתוך מהם מעט. ואם יש חובת מעשר - האם בברכה?
תשובה:
1.ירקות וכן כל דבר הגדל במים בלבד ללא כל אדמה או מצע אחר פטור מתרומות ומעשרות.
2.עשבי תיבול שמוסיפים אותם לתבשיל או לסלט או לחליטה בתה: אם גדלים בגינה בחוץ באדמה חייבים בתרו"מ בברכה. ויש אפשרות להפריש בפעם אחת גם על העתיד להיתלש. אם הם גדלים בבית יש להפריש בלא ברכה.
איך מפרישים על העתיד?
לוקחים לצורך ההפרשה מן הירק או צמח התבלין כמות כזו שיכולה להוות הפרשה גם עבור הירק שעתידים לתלוש בפעמים הקרובות הבאות.

ז"א יותר ממאית (1/100 ) מסך הירק או צמח התבלין הנוכחי והעתידי יחד.
ואז (לאחר הברכה במקרה  שמברכים) אומרים את הנוסח הרגיל בתוספת תנאי מיוחד בנוסח כדלהלן:
יותר מאחד ממאה שיש כאן יהיה תרומה גדולה על מה שלפני ועל הפירות או הירקות (או התבלין הזה) האלה לכשייתלשו. כל מין על מינו.
אותו אחד ממאה ועוד תשעה חלקים כמותו בצד צפונו של פירות יהיו מעשר ראשון על מה שלפני ועל מה שעתיד להיתלש לכשייתלשו (כל מין על מינו). אותו אחד שעשיתיו מעשר ראשון יהיה תרומת מעשר על מה שפני ועל מה שעתיד להיתלש לכשייתלש ..." וכך עד סוף נוסח ההפרשה.
זה מתאים גם לפירות.
דרך זו ותנאי זה מועיל רק עבור גידולים שכבר קיימים בעולם עכשיו והגיעו לשליש גידולם. כגון עץ עם מספר לימונים שנקטפים אחת לכמה ימים. בתבלינים כמו נענע זה מועיל לכמה ימים או לשבועיים על כל הנענע שכבר קיימת עכשיו ולא על העתידית לבוא לעולם.

 

ערוב בישוב עפרה
שאלה:
האם מותר לטלטל בשבת עגלה עם התינוק מרחוב לוי לרחוב דרך ארץ ימיני? 
תשובה:
ודאי שאפשר. 
כל היישוב ושכונות המגורים כולל השביל בין גבעת צבי לכיוון בית הכנסת המרכזי נמצאים בתוך ערוב אחד.
לצורך הרבים תפורסם, בע"ה, מפת העירוב של עפרה.

 

כשרות כלים
שאלה:

במהלך טיגון בשרי הונח בטעות ע''ג תבנית חלבית ריקה - התרווד הבשרי. מה הדין?
תשובה:
כאשר התבנית החלבית  נקיה, נדרש רק ניקוי התרווד.

 

חידוש בספירת העומר
שאלה:

האם מותר לחדש בספירת העומר כלי מיטה? (קנינו כריות ראש חדשות מאחר והקודמות בלויות, ונרצה לדעת מתי ניתן להשתמש בהן).
תשובה:
מותר לחדש. בודאי בשבת. תתחדשו.

 

עיקור בעלי חיים
שאלה:

יש לנו חתולה שהמליטה כמה פעמים ואנחנו חוששים לבריאותה מפני שהיא קטנת ממדים. האם מותר לווטרינר לעקר אותה?   
תשובה: 
עיקור בע"ח אסור מן התורה. אך לדעת רוב הפוסקים עיקור נקבה הוא איסור דרבנן. על כן יש סולם עדיפות: 
א. סירוס על ידי וטרינר גוי.
ב. סירוס על ידי זריקה. 
ג. פעולה כירורגית בהרדמה. 

 

כוס נוזלים גלויה בלילה
שאלה:

האם יש עניין שלא לשתות מכוס עם נוזלים כלשהם שעברה לילה ללא כיסוי? 
תשובה:
בגמרא נאמר כי מים או משקים מגולים שהיו גלויים למשך הלילה או זמן ארוך אין לשתותם מפני הסכנה. אלא שנקבע בהלכה שבמקומות שאין נחשים ומזיקים ארסיים מצויים בסביבת המשקין אין כל חשש ומותר לשתותם.


שמרים אחרי פסח
שאלה:

האם אבקות מרק המכילות שמרים שלא נמכרו במכירת חמץ ראויות לאכילה לאחר הפסח?
תשובה:
כן. שמרים תעשייתים אינם חמץ.

דיני ספירת העומר
שאלה:

האם מותר בספירת העומר לצבוע מטבח ולהתקין מטבח חדש? (שהיה מתוכנן לעשות כבר לפני פסח והיה עיכוב ולכן נדחה לאחר הפסח) או שלא, כפי כנהוג בימי "בין המצרים"?
תשובה:
כן. מותר. אין להשוות בין ספירת העומר לתשעת ימי חודש אב.

 

נטיעות
שאלה
:
גפן שנשתלה לפני שנה בגינת הבית וכעת שתיל הוצא והועבר לעציץ עם אדמה - האם כשאני שותל נחשבת לי שנת הגידול או שמתחילים מאפס?
תשובה:
ניתן לשתול את הגפן ולהמשיך את המנין - בשני תנאים:
1. הגפן הוצאה עם חלק מן השורשים ועם קצת מהאדמה שהיתה סביבה (בגוש).
2. לא חלפו שבועיים מן היום שגפן נעקרה ממקומה הראשון.

כלאי הכרם
שאלה:
שתלתי לפני כ-12 שנים, 5 גפנים שצמודות לקיר הפרדה בין השכנים.
מתוכן שלוש נותנות פרי. המרחק בינהן כשני מטרים.
בנוסף שתלתי באותה תקופה גם עץ לימון שרק בשנה האחרונה נתן פירות.
כמו כן, נשתלו לפני כשנתיים צמחי מרפא: נענע, שיבה וכו׳ בין הגפן לעץ הלימון - הכל התפשט ממש סמוך לאחת הגפנים.
תשובה:
א. אין כל איסור בנטיעות סמוכות של עצים.
ב. בשתילת ירקות או צמחי תבלין ליד הגפן יש להרחיק 60 ס"מ מגזע הגפן. לאחר מכן יש לדאוג שענפי הגפן לא יתפשטו אל מעל צמחי התבלין.
ג. גם ענפי הגפן והענבים שגדלו מעל צמחי התבלין או הירקות אסורים באכילה ויש לאבדם.
צמחים וירקות שגדלו בצילה של גפן תחת ענפיה אסורים באכילה ויש לעוקרם.

מעבר בשטחים פרטיים
שאלה:

באזור 'מדרשת שובה' ישנם שבילים המובילים לקרוואנים מאחורי הבי"ס שדה.
שמתי לב שבעצם השביל הזה שייך לבי"ס שדה. האם יש בכך איסור לעבור בשבילים מאחורי בי"ס שדה? האם נכון להימנע מזה?
תשובה:
מעבר בשבילי עפרה - ביס"ש - אין שום איסור לעבור ואין סיבה להמנע.
יש להמנע מלקצר דרך ולעבור בכל מקום שהוא אינו שביל מסודר ויש בו חדירה לפרטיות כגון מעברים לא מוסדרים בין קרוואנים וכל מיני שבילים מאחורי בתים. "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל" - שלא היו פתחיהם מכוונים זה כנגד זה לשם שמירת הפרטיות והצניעות.

כשרות מטבח
שאלה:

נכנסתי להתגורר בקרוואן של 'מדרשת שובה' שאינני יודעת מה היה ההכשר שלו במטבח. והחומר ממנו עשוי השיש והכיור הוא כנראה פלסטיק. האם להכשיר אותו באיזה אופן? או להימנע מלהניח מאכלים או סכו"ם? 
בנוסף התנור כאן משומש ואינני יודעת מה היה בעברו (יכול להיות שהוא הגיע לכאן ישן). באיזה אופן מותר להשתמש בו?
תשובה:
חזקה על מטבח בקרוואן בעפרה שנשמרה בו הכשרות. עם זאת לסילוק כל חשש יש לערות מים רותחים על השיש והכיור.
2. מותר להשתמש בתנור לאחר ניקוי והבערה בחום מרבי.

 

מנהגי האבלות (והגילוח) בספירת העומר - בקצרה

שאלה:

האם אפשר להתגלח לכבוד פדיון הבן של הנכד? 
תשובה:
מותר.
לפנינו מספר עקרונות:

1. בימים שבין פסח לעצרת אין עורכים חתונות ונישואין כלל עד ראש חודש סיון. ולמנהג הספרדים מותר מיום ל"ד ואילך.
2. מותר לקיים נישואין בימי המועד: יום העצמאות, ל"ג בעומר, יום ירושלים. (אשכנזים מקלים גם בר"ח אייר).
3. מותר לקיים אירוע או מסיבה של "אירוסין" בלי השמעת מוזיקה. שירה בפה מותרת אך ריקודים אסורים.
4. וכבר נהגו ישראל שאין מסתפרים בימים אלה חוץ מימי המועד. (ובעפרה המנהג להקל בתספורת ושמחה גם ביום ט' באייר).
5. לגבי גילוח התעוררה השאלה: האם מי שרגיל להתגלח ביום יום רשאי להתגלח בכל יום כדרכו או שמא הגילוח הוא כמו תספורת?
ברור שגילוח שגרתי ויום יומי אינו תספורת. על כן הרוצה להקל רשאי לגלח בכל יום כדרכו. ומן הדין נכון להורות שכל הרגילים להתגלח כל השנה יתגלחו לכבוד שבת ולא יכנסו לשבת באופן לא מכובד. ואולם במנהג כל כך בולט יש לחוש שלא לפגוע במסורת ובאופן שבו מתבטאת מסירות והקפדה על שמירת המצוות ועל כן נכון שינהג כל אחד על פי מנהג אבותיו או כפי שרבו יורה לו.

פסח - כניסה לבית שלא הוכן לפסח  

שאלה:  
מקרה בו משפחה שחזרה במפתיע לביתה, לא היה מתוכנן שיחזרו... האם ניתן להיכנס לבית באמצע פסח, שלא הוכשר ומכשירים אותו כשנכנסים לבית?
מיקרוגל, תנור, שיש... לא נחשפים לחמץ הכל בארונות. (חמץ נמכר).
תשובה:
מותר להיכנס. אין צורך לנקות את הבית. במטבח מותר להכשיר רק את הדברים הכי חיוניים לניהול השבת. נראה לי שאפשר להסתדר בלי תנור.

מנייני חצר   

שאלה:
שאלה, במניין חצרות, האם חייבים 10 מתפללים בחצר עצמה או שניתן לסמוך על מצטרפים העומדים בסמוך מחוץ לגינה (שומעים ועונים אמן)?
תשובה:  
יכולים להצטרף בתנאי שאין כביש או קיר ביניהם ובתנאי שהם נראים כאחד. כדאי לבקש שיעברו את המחיצות, בדיעבד הם מצטרפים.

 

פסח - מצה עשירה ולחמניות לשבת הגדול
שאלה:

בשו"ת "רזי לי" נכתב כי לחמניות כשרות לפסח, ״מצה עשירה״ - צריכות שיהיו בה ביצים, מיץ פירות וכו׳, ואף לא טיפה של מים. 
במתכון שפורסם (בשם מירה קידר), יש מים, אמנם רותחים, שלתוכם מוסיפים את המרכיבים השונים, אבל מים. 
כיצד זה מתישב?
תשובה:
הנה ההסבר: במתכון שנעשה עם קמח מצה אין שום חשש חימוץ, כיון שקמח מצה הוא מצה שנטחנה. משתמשים במים ודוקא במים רותחים כדי שזה ייחשב מצה מבושלת המותרת באכילה בערב פסח. 
"מצה עשירה" היא מצה הנעשית מקמח רגיל המיועד לאפיית מצות והוא קמח שעלול להחמיץ ולכן אסור לערב בו טיפת מים. למעשה אין אפשרות במסגרת ביתית לאפות מצה עשירה כי אין תחת ידינו קמח המיועד לאפיית למצות. מצה עשירה צריך לקנות.

 

פסח - אורז (לאשכנזים) בשבת הגדול" השנה
שאלה:

1. האם לאחר שמבשלים אורז בסיר של פסח לשבת הקרובה, צריך לחכות עם השימוש בסיר 24 שעות לאחר השטיפה עד לשימוש הבא, בתוך ימי הפסח? או שניתן כבר במוצאי שבת כאשר נכנס החג, לבשל בו משהו אחר שאיננו קטניות?
2. את האורז (או כל קטנית אחרת...) ניתן לאכול עד שעה חמישית בשבת, או עד סוף זמן אכילת חמץ (10 בבוקר)?
תשובה:
1. אין צורך להמתין. 
2. אפשר לאכול עד עד 15:50.

 

פסח - הכשרת כיריים חשמליות
שאלה:

מה דין הכשרת כיריים קרמיות חשמליות (לא אינדוקציה) לפסח?
תשובה:
ניקוי טוב עם תכשירי ניקוי ואז הבערה מרבית של הכיריים למשך 20 דקות.

 

פסח - טפיוקה בפסח
שאלה:

מה זה טפיוקה? מה זה אומר בהקשר של קטניות?
תשובה:
טפיוקה הוא חומר גלם עמילני דל טעם המשמש להכנת מזון. הוא מיוצר משורש מניהוט מיובש.
מתייחסים אליו כמו קמח תירס או קמח סויה. מותר להקל בזה

 

פסח - הכשרת צ'יפסר
שאלה:

האם ניתן להגעיל צ'יפסר?
תשובה:
אם עשו בו רק צ'יפס אז הוא צריך ניקוי וזהו.
אם עשו בו גם טיגון של בצקים, סופגניות, למשל - אזי הצ'יפסר ניתן להכשרה כמו תנור - ניקוי, שפשוף מלא של המיכל או מקום השמן והבצק ואז הפעלה עם מים רותחים (אם ניתן) בחום מרבי למשך הזמן המרבי.

פסח - שמרים
שאלה:

האם יש לזרוק שמרים שנותרו?
תשובה:
שמרים תעשייתיים (לא שאור של בצק ביתי) - אינם חמץ ואפשר לשמור.

פסח - טחינה (הרחבה)
שאלה:

שמחתי לקרוא כי טחינה גולמית מותרת לאשכנזים, אשמח להרחבה בנושא.
תשובה:
הטחינה נעשית משומשום טהור ללא מים. כמו שמן שומשמין שמותר בפסח. מותר לאכול כטחינה גולמית ולא להכין טחינה עם מים. מותר לשים טחינה גולמית בסלט וכדומה אף שהוא נוגע במים בהמשך.

פסח - הכשרת סכין
שאלה:

האם ניתן להכשיר סכין עם ידית פלסטיק יצוקה?
תשובה:
הסכין ניתן להכשרה. שפשוף והגעלה.

פסח - פקטין וגלוטן
שאלה:

האם פקטין - חומר להסמכת אוכל, כשר לפסח? האם לחמניה ללא גלוטן - כשרה לפסח?
תשובה:
פקטין וכן הלחמניה ללא גלוטן וכל חומר אחר צריך כשרות לפסח.

פסח - הכשרת כלי פיירקס
שאלה:

מה דינו של  כלי פיירקס מזכוכית להכנת עוף ותפ"א שמשתמשים בו גם בתנור אפייה?  
תשובה:
כלי פיירקס ניתן להכשיר בהגעלה. אבל כלים שבישלו בתנור צריכים ליבון. לכן אי אפשר להכשיר כלי פיירקס שבושל בהם בתנור דברי חמץ או אפילו רק בשר ועוף.

פסח - כשרות לפסח בתבלינים
שאלה:

קניתי תבלינים של מימון. על כל התבלינים שלהם וגם על החוויג' למרק כתוב רק כשר לפסח. לא מצוין רק לאוכלי קטניות. האם מותר להשתמש בזה?
תשובה:
בעקרון כל תבלין "כשר לפסח" הוא אכן כשל"פ. אשכנזים נהגו להחמיר או להמנע מתבלינים שונים על רקע "קטניות" אבל כיוון שזה לא באמת קטניות אין בזה כללים. גם חוויג' מותר.

 

פסח - גריסים ובורגול
שאלה:

אם יש אפשרות לשמור גריסי פנינה ובורגול, או שזה חמץ גמור לשריפה?
תשובה:
גריסים ובורגול הם חמץ גמור. לבער או למכור.

פסח - טחינה לאשכנזים
שאלה:
מה דין טחינה בפסח לאשכנזים?
תשובה:
אפשר לאכול טחינה גולמית אבל לא להכין טחינה כרגיל.

פסח - שימוש בכלי אמאייל
שאלה:

קערות אמייאל ששימושן ב-קר (לסלטים) האם ניתן להכשיר?  
תשובה:
קערות ששימשו ב- קר בלבד צריכות ניקוי והן כשרות לפסח.

פסח - מצה עשירה

שאלה:  
המעוניינים לקיים סעודות שבת הגדול ער"פ בלחמניות קמח מצה מאפה בית:
1. האם צריך להכין את הבצק עם תוספות מסויימות כדי שיחשב מצה עשירה?
2. האם צריך לאכול כמות גדולה כדי לקבוע סעודה או מספיק הביצה/כזית?
תשובה:
1.כן. חייבים להוסיף ללישת קמח המצה מיץ ענבים, ביצה, סוכר וכו'.
2. מספיק לאכול בשיעור כביצה.

פסח - מזון לחיות בית
שאלה:

אני מגדל תוכים אצלי בגינה בכלוב, ורציתי לשאול - האם יש הכרח להתארגן על אוכל עבורם שהוא כשר לפסח?
הם מקבלים בדר"כ גרעינים מסוג מסויים, והשאלה היא כיצד לנהוג?
תשובה:
יש צורך בתשומת לב מיוחדת לעניין. בפסח אסור להאכיל חיות בית וחיות משק בדגנים. יש להאכיל רק בגרעיני חמניות, וקטניות כמו דוחן ודורה אבל לא במיני דגן כמו חיטה שעורה ושבולת שועל.

פסח - אבקת אפיה
שאלה:

 מה דין מאכל הכולל אבקת אפיה כשרה לפסח עם עמילן תירס?  (לא ברור מה כמות העמילן תירס...)
תשובה:
1. מותר. אבל שומרי קטניות עדיף שיקנו אבקת אפיה כשל"פ ללא קטניות.

פסח - מצה עשירה 2
שאלה:

האם מצה עשירה מותרת לאכול כמזונות בשבת לסעודה שלישית? (שואל גם ספציפי על עוגיות פפושדו).
תשובה:
עוגיות מצה עשירה מותרות לסעודה שלישית. אבל לאחר שעה עשירית 15:50 אין אוכלים מזונות.

פסח - ויסקי
שאלה:

מה דינו של בקבוק ויסקי פתוח האם חיבים לגמור לפני פסח או אפשר למכור במכירת חמץ?
תשובה:
מותר למכור בקבוק ויסקי במכירת חמץ. לדעתי בקבוק פתוח אינו נחשב "הפסד מרובה" ומוטב לסיים או לבער אותו.

פסח - הכשרה בליבון
שאלה:

האם הרב מתיר במקרה של רשתות מנגל עבות מברזל יצוק שאין חשש שיהרסו במסגרת הליבון?
תשובה:
מותר וניתן להכשיר אסכלה מברזל בליבון ואפילו בליבון עצמי של המנגל. דרך ההכשרה כבר פורטה בתשובה קודמת.

פסח - כשרות ביצים
שאלה:

מה הדין של ביצים ללא חותמת כשרות לפסח. האם אפשר להשתמש בהן בחג?
תשובה:
ביצים - כשרות לפסח הניתנות לשימוש בפסח  גם ללא חותמת כשרות.

פסח - גרעיני דלעת וחמנית
שאלה:

מה הדין  בגרעיני דלעת וגרעיני חמניות לאשכנזים?
תשובה:
הדלעת מותרת על גרעיניה. כן גרעיני חמנית.
"פיצוחי גרעינים" מותרים אם יש להם כשרות לפסח שלא קלו אותם עם קמח וכו'.

פסח - חרדל וסויה
שאלה:

מה דין שימוש ב:  1. חרדל  2. רוטב סויה, לאשכנזים?
תשובה:
1. גרגירי החרדל נהוג לראותם כקטנית.
2. רוטב סויה (בכשרות לפסח!)  מותר למי שאימץ את העמדה שהסויה ומוצריה אינה בכלל מנהג הקטניות.

פסח - קינואה
שאלה: 

האם קינואה נחשבת קטניות?
תשובה:
הקינואה אינה קטניות.

פסח - מצה מטוגנת
שאלה:

מה הברכה על המצה המטוגנת - מצה ששוברים אותה לחתיכות קטנות ומטגנים עם ביצה ומשמשת כתוספת למנה עיקרית.
תשובה:
הפשוט ביותר לאכול זאת במסגרת הסעודה לאחר ברכת המוציא בתחילה. אם אוכלים לחוד ברכתו מזונות.

 

פסח - ביעור חמץ

שאלה:
השנה מבערים את החמץ בשישי בבוקר, אבל את נוסח ביטול חמץ אומרים בשבת לאחר הסעודה.
אם אנו מתכננים להתארח אצל ההורים ולא להיות בביתנו במהלך השבת אזי לא נשאיר חמץ בביתנו כבר בביעור ביום שישי. לפיכך, האם יש לומר את הנוסח בשישי, או בשבת ולהתכוון מרחוק על "דאיכא ברשותי"?    
תשובה:
אומרים גם בשבת  את נוסח בכל מקום שנמצאים בו. "ברשותי" פירושו בבעלותי או באחריותי היכן שזה נמצא.  

פסח - אכילת קטניות בערב הפסח  
שאלה:
  
האם אפשר לאכול קטניות בשבת אחרי ביעור חמץ?
תשובה:  
בוודאי שאפשר. גם בכלי פסח. חומרת הקטניות נוהגת רק מכניסת החג.

פסח - כשרות לפסח במזון לחיות בית  
שאלה:

האם יש צורך לרכוש מזון לכלבים שמסומן בכשרות לפסח או שמספיק לבדוק ברשימת הרכיבים שעל האריזה שלא מופיעים דגנים? (בדרך כלל באוכל לכלבים ברמה בינונית-גבוהה יש הימנעות מהכנסת דגנים לתערובת כדי לשמור על אחוזי חלבון גבוהים).  

תשובה:
יש לקנות מזון כשר לפסח או להאכיל מזון שאינו כולל דגנים.

פסח - הכשרת מנגל  
שאלה
:  
כיצד להכשיר מנגל גז לפסח?  

תשובה:  

ההכשרה מתייחסת לאסכלה (רשת הברזל עליה מונח הבשר) בלבד. יש לנקות בחומרי ניקוי ולשפשף במברשת ברזל. ואז להדליק בעירה גבוהה למשך כרבע שעה. גם המתקן כולו צריך ניקוי כללי.  

פסח - הגעלת כלים 1
שאלה:

האם לפי הסרטון של הרב שמואל אליהו על הגעלת כלים בבית, אני יכולה להגעיל גם בתוך סיר גדול של חמץ? או ההגעלה צריכה להיעשות בסיר של פסח? כי בסרטון הוא אומר לקחת סיר, ולא מדגיש איזה...  

תשובה:
נכון. כל סיר.  

פסח - הגעלת כלים 2
שאלה:

קיבלנו הודעה שהגעלת הכלים תתקיים בימים הקרובים. בינתיים יש לנו סיר שמיועד להגעלה אך עדיין בשימוש וצלחת מיקרוגל, שגם בה השתמשנו לפני כשעה. האם חייבים בכל מקרה ב-24 שעות ללא שימוש לפני ההגעלה? או שאפשר עכשיו לנקותם ולמסור להגעלה גם אם פחות מ-24 שעות?
תשובה:
אפשר לנקות עכשיו ולמסור בהמשך.

פסח - הגעלת כלים 3  
שאלה:  

כלים שאנחנו רוצים להגעיל בבית אפשר לעשות באותו סיר המיועד להגעלה כבר עכשיו?
תשובה:
כן. אבל לשים במים הרותחים סבון.  

פסח - שונות  

שאלה:
1. גירוד שורש החזרת למרור לליל הסדר. אם מגרדים ביום שישי החריפות תפוג. האם מותר בליל החג לאחר צאת הכוכבים?
2. מכונת קפה שהיתה בשימוש רק לקפה אך נשטפה עם סקוצ' של חמץ גמור - האם מותרת לשימוש בפסח?

3. האם צריך קפסולות מיוחדות עם הכשר? או שניתן להשתמש בקפסולות של כל השנה?
תשובה:  
1. מותר לגרד חזרת ביו"ט לצורך מרור או מאכל אחר אך רק בכמות הנדרשת ליו"ט.

2. מכונת קפה היא כשרה לפסח לאחר ניקוי רגיל.

3. צריך לקנות קפסולות קפה עם כשרות לפסח.

פסח - מצה עשירה
שאלה:

לגבי מצה עשירה תחליף לחלות חמץ בשבת, האם לחמניות ביתיות שעושים מקמח מצה שבתהליך ההכנה שלהן שופכים לקמח מצה מים רותחים (בישול??), שמן, תבלינים וביצים. מערבבים ואופים בתנור. האם הן יכולות להוות תחליף?
תשובה:
לחמניות מצה עשירה אפשר להכין לבד מקמח מצה כמו שמתואר בשאלה ולקבוע על כך סעודה ולברך המוציא.  

פסח - קטניות וספק קטניות
שאלה:

1. האם מותר לאשכנזים לאכול שעועית קפואה עם התרמילים?
2. האם מותר לנו להשתמש במוצרים עם קמח אפונה? האם מותר לנו להשתמש במוצרים עם עמילן תירס?
3. מה הדין לגבי פרג? האם זה נחשב לקטנית?
תשובה:
1. לאשכנזים מותר לאכול שעועית ואפונה ופול שלמים בתרמיליהם.
2. לא אוכלים קמח אפונה או קמח תירס. ואולם מותר לקנות מוצר שיש בו במיעוטו תערובת שמכילה קמח תירס או אפונה. אבל לא כאשר קמח תירס הוא רובו של המוצר.
3. המנהג הוא לא לאכול גרגירי פרג.

 

פסח - שיעור אכילת מצה בליל הסדר
שאלה:

מה כמות/שיעור המצה המינימלי שחובה לאכול בליל הסדר?
תשובה:
בליל הסדר יש לאכול כזית מצה מן התורה. שיעור כזית (28 סמ"ק) במצת מכונה הוא חצי מצה. (ולמתקשים באכילת מצה שליש מצה). כמו כן יש לאכול מדרבנן גם כזית ל"כורך" ול"אפיקומן".
ולכן בתחילת הסדר יש לאכול לכתחילה שני זיתים: אחד לשם אכילת מצה ואחד מדרבנן לשם "המוציא" - בסך הכל שני שליש מצה ולכל הפחות שליש מצה.   

בהמשך יש לאכול עוד כזית ל"כורך" - שליש מצה, או לכל הפחות רבע מצה. ועוד כזית נוסף ל"אפיקומן".

פסח - שימוש במיקסר במערבל מזון
שאלה:
האם מותר להשתמש במיקסר  מג'ימיקס שלא השתמשנו בו לדברי חמץ במהלך השנה?
תשובה:
מיקסר או מעבד מזון שאינו משמש לחמץ כל ימות השנה ניתן לנקותו ולהשתמש בו בפסח.
אם השתמשו בו בחמץ כי אז יש להכשיר את הקערות ואת כל כלי הקיבול ואת המערבלים והמקציפים.
את המכשיר עצמו יש לנקות בעזרת חומרי ניקוי.

פסח - פולי קפה
שאלה:

מה דין פולי קפה לשימוש במכונת קפה לפסח? האם יש צורך בפולי קפה "כשרים לפסח"?
תשובה:
פולי קפה נטו ללא תוספות כלשהן הם כשרים לפסח. וכך כל מוצר טבעי שלא עבר שום עיבוד ותוספות כמו דגים ובשר ופירות וירקות.

פסח/שיבולי חיטה
שאלה:

האם צריך לזרוק זר שיבולים לקראת פסח?
תשובה:
בדרך כלל במצבו הטבעי הוא לא חמץ אלא אם נרטב הרבה בשעה שהיה טרי. זר ישן שמצופה בלכה לשימור אינו חמץ. לכן אין סיבה לזרוק אבל טוב לשים אותו בצד להכניס אותו במכירת חמץ.

פסח - אכילה בליל הסדר אחרי האפיקומן
שאלה:

האם נכון שאין אוכלים בליל הסדר שום דבר לאחר האפיקומן? ומדוע?
תשובה:
לכתחילה יש לאכול את האפיקומן לאחר הסעודה עד שעה 00:44. לאחר אכילת אפיקומן ממשיכים בברכת המזון, כוס שלישי, הלל, כוס רביעי וכוס חמישי (לנוהגים) ושירות ותשבחות, קריאת שיר השירים ולימוד תורה. כך שהסדר יכול להימשך עד עלות השחר. לאחר אפיקומן אין אוכלים שום דבר מאכל עד הבוקר ומותר לשתות מים או תה למי שצמא.
שורש הלכה זו היא הוראת המשנה בסוף מסכת פסחים והיא משמשת כתשובה לבן החכם "אף אתה אמור לו כהלכות הפסח אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן".
ההסבר הפשוט הוא: כדי שתישאר טעם המצוה - טעם המצה בפיו.
במקור ההוראה היא שישאר טעם זבח הפסח בפיו ולכן אסרה המשנה לאכול "אפיקומן" - דברי מתיקה ופירות של מנה אחרונה. 

ההלכה אוסרת אכילת מנה אחרונה בפסח כדי שטעם בשר הפסח יישאר בפיהם של הסועדים. 

בימינו המצה הנאכלת בסוף הסעודה כזכר לפסח היא משמשת בתפקיד זה ולכן אין אוכלין לאחריה כלום.

פסח - ערב הפסח שחל בשבת
שאלה:

השנה, כששבת היא ערב הפסח - האם מותר לאכול שניצל מצופה בקמח מצה?
תשובה:
בערב פסח יש איסור לאכול מצה או כל מאפה מצה או קמח מצה שאפשר לקיים בו מצות אכילת מצה בליל הסדר.  

על כן מצה מבושלת או מטוגנת שאינה ראויה לקיים בה מצות אכילה מצה כמו קניידלך ותבשילי מצה אחרים וכן קמח מצה מטוגן או מבושל כמו על גבי שניצל מותר לאכול בערב פסח.

 

שנת השמיטה - "כי לי הארץ"
 אנו כבר יכולים לראות ולחוש את בואה של שנת תשפ"ב = שנת שבת הארץ!
"כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'" כותב מרן הרב קוק בהקדמתו לספר 'שבת הארץ': "את אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד פועלת היא השמיטה על האומה בכלל".
בע"ה גם בשו"ת הקהילתי "רזי לי", בע"ה - נלמד ונעסוק בקצרה ובתמצית בהלכות השמיטה בחודשים הבאים.
שאלה:  
איך תיראה הגינה הביתית בשמיטה?
תשובה:  
א. מן התורה אסור לזרוע ולזמור, לקצור ולבצור, לשתול ולנטוע ולבצע פעולות שתכליתן עידוד צמיחה וגדילה בשנת השמיטה. מלאכות אחרות נאסרו מדרבנן והן מותרות כאשר הן נדרשות לשמור על הצמחייה או על הדשא ועל העצים ולדאוג שהצומח לא ייבש ולא ימות.
ב. מותר להשקות את הגינה בשמיטה באופן הנדרש לקיומה.
ג. מותר לקצץ ענפים או לגזום שיח או "גדר חיה" רק אם הצמחייה מפריעה למעבר או שגורמת נזק או לשם ניקוי החצר.
ד. כיסוח דשא מותר רק לצרכי נוי או לצורך שימושי נדרש.
ה. ניכוש עשבים או ריסוס מותר לצורך שמירת צמחייה קיימת.
בדרך כלל די בכך כדי להחזיק את הגינה ואין צורך בגינון מקצועי או במלאכות נוספות.

זוגיות וחתונה
שאלה:
האם אדם בן 66 שהתגרש לפני שנים רבות מחויב להתחתן במידה שמנהל מערכת יחסים זוגית חדשה?
תשובה:
תשובה: מהי מערכת זוגית? אם מדובר על היכרות וחברות ובילוי, אין חובה להתחתן. אך אם מדובר על זוגיות הכוללת חיים משותפים, מגורים ביחד ואינטימיות, כי אז חייבים על פי ההלכה להינשא כדת משה וישראל.

כלי מאכל מזכוכית
שאלה:
האם ניתן להשתמש בצלחות זכוכית גם לבשרי וגם לחלבי?
תשובה:
מותר בשעת הצורך. אבל נהגו בכל בית שיש צלחות נפרדות לבשרי ולחלבי ומותר למנהגי הספרדים.

הכשרה לפסח של גביעים
שאלה:
גביעי יין ששימשו רק ליין במשך כל השנה. האם ואיך ניתן להכשירם לפסח?
תשובה:
לערות עליהם רותחים.

הכשרה לפסח של רשתות תנור
שאלה:
אם אין באפשרותי לעשות ליבון לרשתות התנור (רק הונחו עליו תבניות האפיה), מה הרב מציע לעשות??
תשובה:
ניקוי ושפשוף ואז חימום בתנור על חום מרבי למשך שעה

 

נסיעת אנשי כוחות ביטחון והצלה בשבת
שאלה:  

מה התייחסות ההלכה לגבי נסיעה לעבודה בשבת/חג. ומה ההתייחסות לגבי חזרה מהעבודה.   

תשובה:
זהו נושא רחב ומורכב ואין אפשרות להשיב תשובה מדויקת בשורות קצרות. הנושא תלוי בנתונים רבים: אופי המשימה, הגדרת תפקידו של השואל, קריאת חירום או משמרת מתוכננת, חיוניות החזרה בשבת, המצב הביטחוני בזמן נתון, אפשרויות השהיה בשבת במקום הפעילות ועוד.
אציג כאן מספר עקרונות:
א. פיקוח נפש דוחה שבת ומחללין את השבת אפילו בספק נפשות. כוחות הביטחון צבא, משטרה, מאבטחים ואחרים במסגרת תפקידם הביטחוני ובשעת הצורך על פי פקודה או בשעת חירום רשאים לנסוע ולהגיע בדחיפות למילוי משימתם בכל דרך גם בנסיעה בריכבם הפרטי לשם מילוי תפקידם. ועם זאת, כאשר ישנן משמרות מתוכננות שנקבעות מראש, קיים צורך לשקול היטב הימנעות מחילול שבת ע"י תכנון מוקדם, גם אם נדרש מאמץ או הקרבה מסוימת. אבל זה תלוי באופי התפקיד וחיוניותו. אם קיימת הסעה מסודרת ע"י נכרי לבית החולים או לאבטחה למשמרת מתוכננת, והדבר אינו פוגע או מעכב את הפעילות, יש להשתמש באפשרות זו.
ב. לאחר ביצוע המשימה או עם סיום המשמרת המצב שונה. בהלכה נאמר: "כל היוצאין להציל חוזרין למקומן" (עירובין מ"ד ע"ב) אלא שנראה שהתירו רק לחזור תוך ביצוע חילול שבת באיסורים דרבנן בלבד, כגון נסיעה ברכב ע"י נהג גוי אבל לא התירו חזרה באיסור דאורייתא כגון נהיגה ברכב פרטי. וכאן יש להבדיל בין מצבים רבים. למשל אם ישנה סכנה לשהות עוד בשטח המשימה כי אז מותר לשוב לשטח בטוח וכיו"ב חילוקים רבים שקשה לפרטם. על כן אחיות שבות לביתן אחרי סיום משמרת רק ע"י נהג גוי ועל כן מי שמשמרתו מסתיימת בשבת אחה"צ טוב שימתין עד מוצ"ש ועוד אפשרויות רבות.
ג. מי שחזרתו לבסיסו או למקום שיצא ממנו היא חלק ממשימת הביטחון וההצלה שלו כגון נהג אמבולנס, כבאית וכיו"ב. צריך לשוב לתחנת המוצא כדי להיות מוכן לקריאה נוספת.  

ד. יש מן הפוסקים מי שהתיר לרופאים או לכוחות ההצלה שנקראו לצאת או להציל, לשוב לביתם גם בנסיעה או באיסורי תורה ויש רופאים הנוהגים כך. הכל תלוי גם בתכיפות הקריאות ובשאלת הזמינות לקריאת החרום הבאה ועוד. ובעקרון כל אחד צריך לשאול ולקבל תשובה בהתאם לנתונים שלו.

שימוש בכספי צדקה
שאלה:
הגיע לפתחי עני לבקש צדקה והכסף היחיד בבית היה בקופת צדקה של ישיבה מסוימת שבאים לאסוף מידי פעם. האם מותר לקחת מהקופה של הישיבה, לתת לעני כדי לא לביישו ואח"כ להחזיר לישיבה? או שהכסף בקופה כבר לא שייך לי אלא לישיבה?
תשובה:
הכסף שייך לישיבה מבחינה ממונית אבל לא בתור קנין הגוף. ז"א זה כסף שהוקדש לישיבה אבל המטבעות והשטרות עצמם אינם רכוש הישיבה עד שיועברו אליהם.
לכן מותר לקחת מקופת הישיבה בתור הלוואה ולהחזיר לקופה את הסכום שנלקח בהקדם האפשרי.

ברכת "אשר יצר" בלילה
שאלה:
אדם הולך לישון עם ק"ש, מתעורר עם "מודה אני"... ובמחילה, קם לשירותים בלילה - יברך "אשר יצר"?
תשובה:
לכתחילה אם הוא קם לשירותים בצורה ערנית ומיושבת הרי שיש ליטול ידיים בלי ברכה כאשר הוא מתעורר ולאחר השירותים יש לשטוף את ידיו ולברך "אשר יצר". אולם מי שקם מספר פעמים והוא אפוף שינה ומיד חוזר לישון יכול להסתפק בנטילה של שחרית וברכת "אשר יצר" שמברך בבוקר אשר תחול גם על הלילה.

חמץ בפסח
שאלה:
האם גריסי פנינה זה חמץ? או ניתן לאכול בפסח?
תשובה:
חמץ גמור.

 

לימוד ועיון בעת חזרת הש"ץ
שאלה:
האם בעת חזרת הש"ץ מותר וראוי לעסוק בדברי תורה, לימוד פ"ש וכו'?
תשובה:
זה לשון המחבר (שו"ע קכד' ד): "כשש"ץ חוזר התפילה הקהל יש להם לשתוק ולכוון לברכות שמברך החזן ולענות אמן. ואם אין תשעה מכוונים לברכותיו קרוב הדבר להיות ברכותיו לבטלה, לכן כל אדם יעשה עצמו כאילו אין תשעה זולתו ויכוון לברכות החזן". ולא ילמד ולא יסיח דעתו מברכות התפילה.
זכות גדולה היא לענות אמן על חזרת הש"ץ ואמרו: "גדול העונה אמן יותר מן המברך" ואפילו ללמוד תורה אסור באותה שעה. על פי הקבלה מעלתה של חזרת הש"ץ גבוהה יותר ממעלת התפלה בלחש. ועל המפטפט בחזרת השץ אמרו שהוא "חוטא וגדול עוונו מנשוא וגוערים בו" (שו"ע קכד ז). יש המקלים לתלמידי חכמים שאינם מסוגלים להתבטל מן הלימוד לעסוק בלימוד תורה שאינו מסיח את הדעת מחזרת הש"ץ.
שאלת השלמה:
אשמח למעט הרחבה בהגדרת "תלמידי חכמים" (שאינם מסוגלים להתבטל מן הלימוד...)
תשובה משלימה:
קשה להגדיר אבל אני לא נמנה עליהם. אני משתדל להתרכז ולהקשיב בחזרת הש"ץ בלי הסחת הדעת. עם זאת גם אני "חוטא" לעתים בעיון בד"ת. צריך לציין שהדברים אמורים רק ביחס לברכות התפילה עצמן. אולם אם החזן אומר פיוטים שונים כמו בימים נוראים או מסלסל בקולו בנגינות שונות וארוכות בכל אלו מותר לאדם לעיין בד"ת באותו הזמן.

ערלה בנטיעות
שאלה:
בנושא דין עורלה. קניתי שני עצי פרי, רימון ושזיף. נאמר לי במשתלה שהעצים כבר אינם עורלה. שתלתי אותם השבוע בחצר ביתי. האם מתחילים לספור עכשיו 4 שנים, ואם כן ממתי נחשבת שנה, והאם לוקחים בחשבון את השנים במשתלה. בעצם 3 שנים עורלה. בקיצור - איך מחשבים?
תשובה:
כדי ליהנות מן השנים שחלפו על העץ במשתלה יש לוודא במשתלה שהעץ גדל בתוך הקרקע או בשק שעמד על הקרקע ולא על שטח מרוצף ושהיו חורים של ממש בתחתית השק. אם כך היה והוא נשתל עכשיו בגינה בקרקע שלנו בתוך גוש (בתוך גוש אדמה הצמוד לשורשיו) תוך ימים ספורים מהרגע שבו לקחנוהו מן המשתלה - רק כך יש רצף לשנות הערלה. אם לא, אז זוהי נטיעה חדשה ויש למנות שלוש שנים מחדש. אם שותלים היום, אז רק בר"ה תשפ"ב תמלא שנה ראשונה. ר"ה תשפ"ד זה שלוש שנים. על כן רק הפירות של קיץ תשפ"ד יהיו פירות שנה רביעית שיהיו מותרים באכילה לאחר חילול קדושת נטע רבעי.

חשוב שהגוש יהיה מגובש ואינו מתפורר, ולעץ יש חיות בפני עצמו בגוש. וכן הוא, לעניין נטיעה אחרי ט"ו באב.

תפעול שעון שבת בשבת
שאלה:
האם מותר בשבת להקדים את זמן מועד ההדלקה של מזגן בשעון שבת שנמצא בשקע?
וכן לגבי האור, מותר לשנות שעת הדלקת האור בשעון שבת?
תשובה:
מותר להקדים הדלקה בדרך של גרמא בלבד על ידי שעון השבת כאשר יש בכך צורך ממשי עקב חום או קור וכן לצורך מצוה כגון לשם תאורה בזמן סעודת שבת או לצורך לימוד תורה.

תרומות ומעשרות בזיתים
שאלה:
1. אחרי מסיק זיתים. מתי צריך/רצוי להפריש תרומות ומעשרות. אחרי המסיק או לאחר שנכבשו וראוים למאכל?
    הזיתים למאכל, מתי מפרישים, אחרי כבישה שאז הם ראויים למאכל? או מיד אחרי המסיק?
2. האם מותר לטעום לבדוק אם כבר מוכן לאכילה לפני הפרשת תרומות ומעשרות?
תשובה:
1. הפרשת תרו"מ: הפרשה כהלכתה מזיתים של שמן תיעשה מן השמן לאחר ייצורו. וכן מן היין בגפנים.
   תמיד מפרישים מן הפירות לאחר שהם ראויים לאכילה במצבם הסופי.
2. טעימה מותרת בלי בליעה.

עניית אמן לברכה במדיה
שאלה:
האם יש לענות אמן אחרי ברכה שנשמעת במחשב, רדיו או בטלוויזיה?
תשובה:
לא. אין בזה צורך. עניית אמן מחוייבת בברכה שבה אדם יוצא ידי חובתו או שמסייע לאחר לקיים את חובתו.

 

קריאת מגילה לנשים
שאלה:
 אני קורא מגילה לנשים בבית הכנסת וגם בבית.
א. האם נכון לכתחילה שאשה תברך, או שאני אברך
ב. האם יש נפקא מינה (הבדל)  בין ברכות לפני ואחרי?
ג. האם יש נפקא מינה בין הקריאה בבית-הכנסת לקריאה בבית?
ד. האם המברכת תברך בנוסח "על מקרא מגילה" או בנוסח "לשמוע מגילה"?
תשובה:
א. אם אתה כבר יצאת ידי חובת מגילה -  אז שאשה תברך.
ב. אם יש מעל עשר נשים - אפשר לברך גם לאחר הקריאה.

ג. אין הבדל.
ד. תשאיר זאת ביד המברכת.  בכל נוסח שתברך זה טוב.

ריכוז בתפילה
שאלה:
אני מוצא את עצמי "נסחף" במחשבות אחרות בעת חלק מתפילת עמידה. האם עלי לחזור?
אם כן על מה?
ואם בפעמים הבאות, כמו זו של החזרה - שוב "אסחף"?
תשובה:
מי שמחשבותיו נושאות אותו בשעת תפילת העמידה למחוזות אחרים והוא יודע שלא התכוון למילות התפילה אעפ"כ אינו חוזר על ברכות שוב כדי לכוון כהלכה שמא גם בחזרתו לא יכוון ונמצא חוזר ומברך לבטלה. אלא יתעורר לכוון היטב מכאן ואילך. אם הוא נמצא באמצע ברכה ועוד לא חתם "ברוך אתה יי " אז רשאי לחזור על הברכה. התרופה לתעופת המחשבה בשעת התפילה היא להתפלל מתוך סידור. רמז נאה יש לזה בימים אלה: "אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה".

מעשר עני
שאלה:
האם אפשר לפרסם הנחיות לגבי מעשר עני. איך ומתי מפרישים?  
תשובה:
שנה זו שנה שישית לשמיטה היא שנת מעשר עני הבא במקום מעשר שני. החל מראש השנה אנו מפרישים מן הירקות מעשר עני. בעונת האביב והקיץ הבעל"ט נפריש מעשר עני מכל הפירות אשר חנטו לאחר ט"ו בשבט תשפ"א.
כיצד עושים? מפרישים מן הפירות יותר מאחד ממאה כרגיל לתרומה גדולה ולתרומת מעשר. אומרים את הנוסח כרגיל. עוטפים וזורקים. ממשיכים מגדירים ומפרישים מעשר ראשון על פי הנוסח ואז ממשיכים ומגדירים על פי הנוסח חלק למעשר עני. את החלק הזה או את שוויו נותנים לעני או לגבאי צדקה לעניים.

עליה לבית העלמין בתום "שבעה"
שאלה:
האם העלייה לבית העלמין, בתום ה"שבעה" היא עדיין בבגדי אבלות?
תשובה:
לא. השבעה מסתיימת כמה דקות לאחר תפילת שחרית ביום השביעי. ואז מתרעננים ומחליפים בגדים, ועולים לקבר על פי המנהג. אין בזה חיוב.

אזכרה בתקופת קורונה
שאלה:
האם עדיף להזמין את הציבור לאזכרה בבית העלמין (כמובן עם שמירת רווחים וכד') או שלא - ולא יהיה מניין?
אם אין מניין לצרף אנשים בזום ולומר קדיש?
תשובה:
חשיבות המניין ואמירת הקדיש היא בתפלה במניין ואם אפשר גם בלימוד משניות. אבל לא בבית העלמין.
אם רוצים מותר לומר קדיש בזום.

 

פורים תשפ"א
שאלה:
1.  אשמח לדעת מה דעתו של הרב בנוגע לשמחת פורים וסעודת פורים השנה בגלל מגפת הקורונה.
2.  כיצד נוהגים השנה בסעודת פורים השנה, יום שישי, בהתייחסות לערב שבת.
3. כיצד לנהוג בפורים בשנת אבל?
תשובה:
1.  פורים השנה: בשמחת פורים הזה הבעל"ט יש לנהוג רק על פי כללי משרד הבריאות. לא ייערכו מסיבות וריקודים כלל אלא בתוך המשפחה הגרעינית וכן בסעודות פורים. יש לצמצם במשלוחי מנות ולשלוח מינימום. שתי מנות לאדם אחד. משפחה למשפחה איש לאיש, אשה ואשה וכן בין חברים. משלוח אחד או שניים. טוב להניחו בפתח הבית ולא למסור מיד ליד.
מצוה להרבות במתנות באביונים. אפשר להפקיד היום בקופת ארגוני הצדקה כמו פעמונים, ובעפרה קרן מל"ב המסייעת לחברים בעפרה והמתנות יינתנו בו ביום, וכן בקופות שתהיינה בפורים בבתי הכנסת השונים.

2. שתי שיטות בסעודת פורים השנה:
א. לסעוד בשעות הצהרים המוקדמות החל משעה 11:00 ואילך ולסיים עד שעה 15:00-16:00.
ב. "פורס מפה ומקדש" להתחיל את הסעודה אחה"צ (רצוי לפני 16:00) ולהמשיך ברצף אל תוך השבת. באופן כזה: בשעת הדלקת נרות 17:15 יש להדליק נרות. ואז יש לעשות הפסקה בסעודה ולפרוס מפה על החלות והלחם שעל השולחן. לומר מזמורי קבלת שבת ולכה דודי ומזמור שיר ליום השבת. ואז אם יש מניין אפשר להמשיך לתפילת ערבית ואם אין, אפשר להתפלל ערבית לאחר סיום הסעודה. בשלב זה יש לעשות קידוש של ליל שבת. אומרים "ויכולו" ומכיון שכבר שתינו יין בסעודה לא מברכים על היין וממשיכים בברכת "מקדש השבת". וממשיכים בסעודה. גם על החלות אין מברכים "המוציא" כי זה המשך לסעודה בה פתחנו בנטילת ידיים והמוציא. צריך לאכול עוד לפחות מעט מן התבשילים לכבוד שבת ובסיום ברכת המזון. בברכה אומרים "על הנסים" וגם "רצה". לאחר ברכת המזון יעמדו לתפלת ערבית של שבת.

3. פורים בשנת אבל
שאלה:
אני בשנת אבל על אבי, ויודעת שצריכה לתת רק משלוח מנות אחד ואסור לי לקבל משלוחי מנות. רציתי לדעת האם יש גם איסור להנות ממה שיש בתוך המשלוחים שהגיעו הביתה, או רק איסור קבלת המשלוח שיש בו עניין הנאה ושמחה
תשובה:
משלוח מנות לאבלים: האבל חייב בכל מצוות הפורים. 4 ממי"ם: מגילה, מנות, מתנות, משתה (סעודה).
האבל ישלח משלוח מנות אחד. נוהגים שאין שולחים לאבל (כדי לא להרבות בשמחתו). אבל ששלחו לו או למשפחתו רשאי לקבל את המשלוח וליהנות ממנו אלא אם המשלוח הזה מביא אותו לידי שמחה יתירה.

דיני ערלה בירקות
שאלה:
האם יש לנהוג ערלה בדלעת כפרי, או שלא כי זהו צמח חד-שנתי?
תשובה:
אין דין ערלה בירקות ובכללם כל סוגי הדלועים והחצילים.

אבלות על הורים
שאלה:
בעניין אבלות שלושים ואבלות י"ב חודש על הורים: האם חלים דיני אבלות כלשהם בשבתות וימים טובים?
האם ניתן בשבת לחדש בגדים, או להשתתף בשבע ברכות ושמחות מצווה אחרות ללא כל מגבלה?
האם ניתן בשבת להשתתף גם בשמחות רשות כגון יום הולדת?
תשובה:
אבלות בשבת: אין אבלות בפרהסיה נוהגת בשבת. אבלות בצנעה נוהגת אף בשבת. ועל כן כל מה שאסור בשנת האבלות בימות החול אסור אף בשבת אלא אם זה גורם לאבלות בפרהסיה. השתתפות בשמחות כמו שבע ברכות או סעודת ברית בשבת אסורה אלא אם היעדרותו של האבל תגרום להחצנת האבלות והיא תהיה ניכרת. חידוש בגדים אסור אלא בבגדים שמותר לאבל לקנות בשנת אבלותו מפני הצורך. שמחות קטנות שמקובלות בתוך המשפחה כגון ימי הולדת מותר להשתתף בשבת.

אזכרה לקרובים
שאלה:
בסוף השבוע הקרוב יהיה אזכרה לאמא שלי שנתיים רציתי לדעת מה נהוג? אני אשמח לדעת יותר על הנושא... פתאום קלטתי שאני לא יודעת מה  נכון לעשות...
תשובה:
הדלקת נר נשמה ביום הפטירה. מתן צדקה לעילוי נשמתה. לומר קדיש ותפלת אשכבה בתפילות של  היום הזה ואם ניתן ללמוד משניות לע"נ - הרי זה משובח.  נהוג גם לעלות לקבר ולומר תהילים, קדיש ואשכבה שם. בזמן הזה של הקורונה אסור להתכנס ואין חובה להגיע לקבר, אלא ביחידות אם רוצים.

 

מתן צדקה לנזקק?
שאלה:
מזה זמן אני נוהג לתת צדקה לאדם נזקק. לאחרונה התברר לי שההתנהלות הכלכלית שלו בעייתית, והוא מוציא לא מעט על מותרות (יחסית לאדם במצבו). ידוע לי בוודאות שההוצאות האלה באות על חשבון מוצרים בסיסיים יותר. מסיבות שונות אינני יכול להעיר לו על העניין. כיצד יש לנהוג במקרה כזה? האם יש להמשיך ולתת לו?

תשובה:
פעמים רבות כדאי להתנות מתן צדקה קבועה בכך שהנזקק יעבור בדיקה וייעוץ ב-"פעמונים". הם יבדקו את הכנסותיו והוצאותיו ויוכלו להתרשם. אתה תוכל לדבר איתם. אני ממליץ לך להתנות את העזרה בזה. בינתיים תן לו סכום קטן (מחצית או פחות) ממה שהיית רגיל. ויתקיים בנו "בצדקה תכונני".

תותים וסברס
שאלה:
האם שיחים רב שנתיים כמו תותים או אוכמניות צריכים לחכות שלוש שנים כמו עץ?
ומה הדין לגבי סברס. האם הוא נחשב לשיח או עץ?

תשובה:
זו שאלה מקצועית ו"עוקצנית": שיח רב שנתי שאינו מחליף את גזעו ואת ענפיו מדי שנה נחשב עץ ויש לו דין ערלה. צבר הוא ודאי עץ. ישנם סוגי תותי בר ואוכמניות שגם הם עץ. צריך לשאול את החקלאים או לבדוק כל סוג בעיון.

פרסומים קהילתיים ברשת
שאלה:
האם מותר לאדם להביע דעתו ברשת (פייסבוק או קבוצת ווטסאפ) כשיש בה מצד אחד פרסום על אירועים מצערים שלצערנו אירעו ביישוב אך לא כולם יודעים עליהם ויש חשש בכך שייתבזו אנשים מסוימים ביישוב.

תשובה:
אירועים בעייתיים המתרחשים ביישוב, אין סיבה לשום אדם לפרסם ברשת או בכל מדיה פרטים שיש בהם לשון הרע או ביזוי לאנשים מסוימים. בכל אירוע יישובי יוצאת הודעה מסודרת ממשרד היישוב או מצוות צח"י או מצוות הביטחון. כל פרסום מידע שאינו הכרחי ואינו נדרש לשם הצלה או הגנה מסכנה מיידית, אין לפרסם לבד אלא לאחר התייעצות עם הממונים על הנושא.

חזרה בנסיעה שבת
שאלה:
בתי נכנסת כעת לחדר לידה בשעה טובה ומוצלחת. רעייתי נוהגת להיות ולסייע לבנותינו בלידות שלהן. כך נהגה עד כה בלידות הבנות הגדולות יותר. היא מתכוונת לנסוע עכשיו להדסה הר הצופים ולסייע לבתנו בלידה. אם היא תצטרך להישאר שם אל תוך השבת, האם מותר לה לחזור עם הסעת האחיות לעפרה בשבת?

תשובה:
שתהא שעת רחמים רצון ושמחה. החזרה בהסעת אחיות מותרת רק אם יש צורך רפואי כלשהו או חשש רפואי להישאר בבית החולים בשבת. בעת הזאת של חשש הדבקה בנגיף - מותר.

מצוות גיד הנשה
שאלה:
מה זאת מצוות גיד הנשה? האם היא משמעותית בתקופתנו ואיך?
תשובה:
גיד הנשה היא מצווה הנוהגת גם בימינו בכל מקום. כמו שכתוב "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה" (בראשית לב לג). פירוש גיד הנשה הוא הגיד שנשה (זז) ממקומו. גיד זה נמצא בראש הירך (הרגל האחורית) של כל בהמה וחיה מקצה עמוד השדרה ולאורך הרגל.
רק מומחים (שהתמחו בנושא) יודעים להסירו מן הירך והרגל כהלכה. זה באחריות גופי הכשרות. למעשה נוהגים כיום לא לעשות שימוש בכל החלק האחורי של כל בהמה ומשווקים את החלק הזה לנכרים.

הפרשת תרומות ומעשרות
שאלה:
קיבלתי מגיסתי פומלות ולימונים הזקוקים לעישור (מעשר). אשמח לדעת כיצד עושים זאת.

תשובה:
יש ללמוד הלכות תרומות ומעשרות. הדרך להפריש תרומות ומעשרות, הנוסח הנאמר והברכות, כתובות בסידורים ויש גם הדגמות ברשת. קשה לפרט ולתאר זאת בכתב. זה דבר שצריך לעשות עם הדרכה מעשית. אני מוכן לבוא אליכם או שתבואו אלי עם הפירות ונעשר פעם אחת ביחד.

 

הפסקת חשמל בשבת

שאלה:

במקרה של קצר בחשמל הביתי בשבת, שגרם לניתוק כל החשמל בבית. האם ניתן  להרים את הנתיך בארון חשמל בשינוי או שחייבים למצוא גוי שיעשה את זה?

תשובה:

אין להרים בשינוי.

כאשר יש צער גדול מנפילת החשמל: קור בחורף, אוכל קר, חושך בלילה (ואי אפשר להסתדר בעזרת השכנים בלבד), אז יש אפשרות להיעזר בגוי לשם הרמת המתג. סדר עדיפות:

א. הגוי יודע מעצמו ואין צורך לדבר.

ב. יש צורך לרמוז לו. כגון חשוך כאן/ קר כאן. 

ג. אם יש בבית תינוק או חולה מותר לומר לגוי להרים את המתג. 

ד. בכל מקרה מוטב שהגוי יעשה זאת בשינוי כגון על ידי מקל וכיו"ב. 

ה. אם אין גוי מותר לכוון ילד קטן (עד גיל 8) שזקוק מאד לחשמל לצרכיו שלו שירים את המתג. 

ו. בכל ספק סכנה מותר להרים את המתג ללא שיהוי. (ואם אפשר בשינוי אם זה לא גורם עיכוב).

 

הכנת טחינה וטיפול בחמין בשבת

שאלה:

האם מותר להכין טחינה בשבת? 

האם מותר להוסיף מים ממיחם השבת לחמין כשרואים שהמים נספגו והכל יכול להתייבש/להישרף...

תשובה:

א. מותר להכין בשבת טחינה נוזלית מטחינה גולמית. 

ב. אם יש חשש שהחמין על הפלטה מתייבש מותר לתת לתוכו מים מתוך המיחם העומד גם הוא על האש. 

בטיחותית יש להיזהר שלא ייפול המיחם או הקדרה ולכן מותר להוציא מים לתוך כוס ומיד לשפוך מן הכוס לתבשיל.

 

מעשר כספים משפחתי

שאלה:

רציתי לשאול לגבי מעשר - האם שני בני הזוג צריכים להפריש מעשר ממשכורתם, או שרק הבעל?

תשובה:

זוהי חובה משותפת שלכם כזוג וכמשפחה. המעלה הגדולה היא לתת מעשר מכל הכנסותיכם המשותפות. עם זאת מותר להחליט שנותנים רק מחלק. זה כמו נדר לצדקה.

 

הכשרת סכו"ם שנטרף

שאלה:

מה דינה של  כף פרווה שנכנסה בטעות לרגע למרק בשרי רותח?

תשובה:

להערות עליה מים רותחים.

נדייק ונדגיש שסכו"ם הפרווה לא נטרף במקרה זה, אלא נהיה בשרי בלבד. רק לטובת חזרתו האפשרית למצב "פרווה" - ניתן להערות עליו רותחין.

 

טבילה בשלולית

שאלה:

שאלה שהילדים שאלו השבוע: האם ניתן לטבול כלי חדש בתוך שלולית שהרי אלה מי גשמים?

תשובה:

מותר לטבול כלים ואפילו מותר לאדם לטבול בשלולית. אבל זה לא פשוט ולא מצוי כי צריך שני תנאים:

א. כמות המים צריכה להיות 40 סאה = 350 ליטר. 

ב. המים צריכים עומדים ומכונסים כמו בבריכת חורף ולא זורמים או ניגרים.

 

חיתוך בסכין וקרש חיתוך

שאלה:

חיתוך של ירקות בסכין שמשמשת לחיתוך בשר, האם אפשר לאכול את הירקות עם מאכלי חלב?

וכן קרש עץ לחיתוך בשר שחותכים עליה ירקות למאכלי חלב, האם אפשרי?

תשובה:

א. כן. אם מדובר בסכין קר ונקי שלא חתך בשר באותו יום, אפשר לאכול את הירקות עם חלב. 

ב. אם הקרש היה נקי הירקות מותרים למאכלי חלב. 

כל זה כאשר כך כבר קרה, אך לכתחילה צריך לתכנן את החיתוך והקרש בכלים הנכונים.

 

קריאות בשבת
שאלה:

במניין הרחוב קראנו השבת בטעות את הפטרת שקלים.

לאחר הברכות משהבחנו בטעות, קראנו ללא ברכות את הפטרת יתרו בישעיה ו'.
מה עלינו לקרוא בשבת הבאה?  
תשובה:
 אין כאן בעיה. אין הקפדה ממשית לגבי פרקי הנביא הנקראים כהפטרה. בשבת הקרובה אי"ה נקרא בתורה (בספר שלישי אם יהיה) פ' שקלים ונפטיר בהפטרת שקלים. גם אתם.
 

קריעות בשבת
שאלה:

האם מותר לקרוע בשבת אריזות ניילון או נייר וקרטון של אוכל? מה בנוגע לאריזות שאינם לאוכל כגון ממחטות טישו?
והאם יש הבדל כאשר יש פרפורציה כבנייר סופג ועוד?
תשובה:
אריזות נייר ואריזות ניילון וקרטון מותר לקרוע ולהוציא את המצוי בתוכם. וכן מותרת פתיחת שקית חלב וכיו"ב.
מותר לפתוח חבילות טישו וכדומה אפילו אם יש פרפורציה וטוב לעשות פתח יותר גרוע מן המקובל.
כל זה מותר מפני שהאדם לא מכוון על ידי הקריעה ליצור נייר בגודל מסוים או שקית חדשה. אלא זוהי קריעה של קלקול כדי להשתמש במה שנמצא בפנים.

גאולה "שנייה" או "שלישית"
שאלה: 
(נשאלה ע"י ילד בן 9 מעפרה!)
מדוע בקדושה של תפילת מוסף מבקשים שהקב"ה יגאלנו "שנית"? הרי כבר נגאלנו פעמיים ואנו מבקשים גאולה שלישית?
תשובה:
שאלה יפה. אכן יש נוסחים שלא אמרו שנית (בסידור אבודרהם). הנוסח נשען על הכתוב בישעיה יא יא: "והיה ביום ההוא יוסיף א-דני שנית ידו לקנות..." ז"א הגאולה השלימה העתידית קרויה "שנית" - שנית ליציאת מצרים. וראה רש"י שם בכתוב: אמר הכתוב שנית ולא שלישית כי בבית שני היו משועבדים לכורש ולא הייתה גאולה כמו גאולת מצרים.

ובאמת גאולתנו היום היא גאולה שניה ללא שעבוד מלכויות ומתוך חירות ועצמאות.

מתנות בשבת
שאלה:

אנחנו מתארחים בשבת אצל חברים לארוחה וקנינו להם כלי קטן במתנה. ראיתי שאפשר בעזרת חבר נוסף שהוא יגביה ובכך אזכה את המקבל מדין זכין לאדם שלא בפניו, 

או לחילופין הבאת המתנה בתור פיקדון שהבעלות עליו תיכנס לתוקף במוצא"ש. מה עדיף? או שיש דרך נוספת?
תשובה:
אפשר ע"י פקדון, כנ"ל. או שחבר אחר יקנה זאת עבורם לפני שבת. במתנת ספר לבר מצווה וכד' - אפשר להקל משום מצוות לימוד בספר.

תפילין בברית המילה
שאלה:

האם בברית המילה של בנו  ראוי שאבי הבן, יהיה כשהוא עטור בתפילין?  
תשובה:
אם הברית צמודה לתפילת שחרית יישאר האב בתפילין. אם לא - אין בזה צורך. ברכת ה' עליכם לדור ישרים יבורך.

מזוזה במבואת הבית
שאלה:

האם מבואה חיצונית לבית - חייבת מזוזה?
תשובה:
ראוי לקבוע בלא ברכה. יש דין מיוחד למקום שלפני הכניסה לבית. הוא נקרא "בית שער". כיוון שזה לא בדיוק "בית שער" - צריך לקבוע אבל בלי ברכה.

 

כשרות ב"קר" (טמפרטורה קרה)
שאלה:
האם נוהגים להקל בכשרות כלים בעניין "קר". לדוגמא אם סכין חלבי קר נגע בבשר קר או לחילופין סכין בשרי קר נגע בגבינה קרה. ועוד דוגמאות רבות כמו שמשהו בשרי קר יונח על צלחת חלבית קרה ולהפך... האם יש דין שווה לכולם? האם יש מקום להקל או מה לתקן?
תשובה:
ממש לא מקלים. איסורי הכשרות תלויים אך ורק בבליעה. ז"א כלי חלבי שבלע בשר ולהיפך וכדומה. מכיוון ש"בליעה" דהיינו עירוב חומרים ועירוב טעמים לא מתרחשת במזון קר אלא רק במצב חם או הנחשב לחם הרי שנגיעה קרה אינה מעלה ואינה מורידה. זהו הכלל אבל יש לו יוצאים מן הכלל: סכין חלבי קר שנגע בבשר קר צריך רק לנקות את הסכין שמא דבק בו שמץ בשר.  
ישנם מצבים או מאכלים שנחשבים "דבר חם" והם טעונים הכשרה בהגעלה או בליבון:
1.  חיתוך של בשר בסכין חלבית או להיפך. החיכוך של החיתוך נחשב "חם".
2. בצל או מאכל חריף  (HOT) -  חריפות המאכל נחשבת כ"חם".
3.  כבוש - מאכל קר ששוהה בכלי עם נוזלים למעלה מ-24 שעות - נחשב בליעה בכלי. (למשל - בשר עם רוטב בכל כלי אחסון).

אמירת קדיש ב"זום"
שאלה:
יש אפשרות שמישהו יאמר קדיש כשהוא בזום מרחוק?
תשובה:
מותר. איני בטוח שזהו קדיש בציבור לכל דבר אבל אין כאן איסור. בימים אלה משפחות רבות מנהלות אזכרה משפחתית בזום ואחד מבני המשפחה אומר קדיש בזום. וכן בסיום מסכת ועוד אירועים.  
     
חבויות משכיר/שוכר
שאלה:
מנעול הדלת בדירה ששכרנו נתקע ונאלצנו להזמין בעל מקצוע ולהחליף צילינדר. על מי האחריות והעלות? עלינו או על המשכיר?
תשובה:
על פי העיקרון הידוע -  המשכיר צריך להעמיד לרשות השוכר בית תקין כולל דלת ומנעול. אם התקלה הייתה במנעול המקורי (צילינדר) הרי זה חלק מן התפעול התקין של הדירה ולכן היא באחריות המשכיר בעל הדירה. אם התקלה אירעה במנעול שהדייר הוסיף או התקין הרי זה באחריותו.  
      

"הסגת גבול" בשמיעה
שאלה:
נודע לי על משרת עבודה מעניינת ומתאימה לי. הידיעה באה מחבר שיתכן ופונה גם הוא למועמדות אליה. האם מותר לי לפנות  או שזו תחשב כ"הסגת גבול"?
תשובה:
הכל תלוי בכוונת המספר. הדרך הישרה היא לשאול אותו. אם הוא מתכוון להגיש מועמדות ולא חשב שגם אתה מעוניין - עליך לבקש את רשותו.  
     
קביעת יום הפטירה
שאלה:
חולה/פצוע שלמעשה איבד את הכרתו ואת סימני החיות ביום מסוים לפני השקיעה, אך  קביעת המוות ע"י פאראמדיק/בבית החולים הייתה כבר אחרי השקיעה, מהו יום הפטירה?
תשובה:
יום הפטירה הוא היום בו נקבע המוות. אנחנו צריכים ללכת בעקבות קביעה רפואית מוחלטת. עד לקביעה זו אין לנו יכולת לקבוע סופיות.

 

שירת נשים
שאלה:
1. האם שייך לשמוע שירת אישה המלווה קולית ע"י בעלה (אנשים יר"ש)?
2. האם יש הבדל בין שמיעה בחי, במכשיר או בשידור?
3. האם היינו משמיעים בעפרה ברמקול (כמו זה המבשר על כניסת השבת) שיר המושר בפי אישה?
תשובה:
1. בדרך כלל נושא הליווי אינו רלוונטי. קולו של האיש אינו עולה ומכסה את קול האישה ואולי להיפך הוא בא דווקא להנעימו ולהדגישו. 

    לכן יש להתייחס לשאלה כמו כל דין זמרת אישה.
2. שמיעת זמרתה ושירתה של אישה (יחידה- בשונה ממקהלה) בהופעה חיה או אירוע או טקס - אסור. (להוציא מקרים חריגים) שירה מוקלטת המושמעת בכל אמצעי ההשמעה  המקובלים היא מותרת. כמובן שיש לקחת בחשבון את אופי השירה ואת תכניה אבל זה נכון בכל שיר. בכל מקרה שבו יש חשש מצוי וסביר למתח מיני הדבר אסור. 

    ככלל הדבר תלוי בנורמות התרבות והצניעות הנהוגות בקהילות שונות ואצל אנשים שונים.

3. לא משמיעים ברמקול בעפרה כיוון שישנם המחמירים בזה ואין סיבה להעמידם בפני עובדה.  
 

נטיעת עצים ונזקים
שאלה:
אנחנו רוצים לטפח ולחדש את הגינון בחצרנו. הבעיה היא שהשכנים שלנו שתלו דשא ונטעו עצים בחצרם ובמהלך השנים חדרו שרשי העצים והעשבים לחצרנו. זה מחייב אותנו להזמין גנן ולשלם על עבודתו. האם זה עלינו או שזה באחריות השכנים שיצרו את הבעיה?
תשובה:
יש הרבה מה ללמוד בסוגית נטיעת עצים ונזקים הנגרמים מהם לאחר זמן רב. הדברים נפסקו בחו"מ סימן קלה. ההלכה למעשה: רשאי אדם לטעת בתוך שלו גם אם שרשי העץ יזיקו לאחר זמן. "על הניזק להרחיק את עצמו". בכל אופן הניזק רשאי להסיר את הנזק כגון עקירת השרשים בשטחו או גיזום ענפים החודרים לשטחו אבל אינו יכול לתבוע את העלות מבעל העץ. זה דין מיוחד בעצים בשונה משאר נזיקין משום "שעל מנת כן הנחיל יהושע בן נון את הארץ". ב"ב כה-כז. זהו הדין. אם השכנים מגיעים להסכמה על השתתפות בעלות הזאת, הרי זה משובח.

שמירת שבת בפעילות מבצעית
שאלה:
שאלה של בחור שעובד בימים אלו במשימות ביטחוניות מבצעיות חשובות ביותר:
1. באילו סיטואציות מותר לו לחזור ממשימות הביתה בשבת.
2. אם נוצרת הסיטואציה בה הוא עובד בשבת, ונמצא ב"שטח", ומפאת ההתראה הקצרה לא צוייד או הצטייד במזון מראש, האם מותר לו לקנות אוכל ושתיה כדי שיוכל להיות במיטבו עד לסיום המשימה?

תשובה:
כל עבודתו ומשימותיו הן חלק מביטחון ישראל והן פיקוח נפש של הציבור. אם הוא יצא מביתו אז בתום המשימה הוא רשאי לחזור לביתו. אם זקוק לשתייה ולאוכל כדי להיות במיטבו במהלך המשימה מותר לו להשיגם בכל דרך. קנייה , לקיחה.

תנור אפיה בעל תא אחד
שאלה:
האם מותר להשתמש בתנור עם תא אחד גם לבשר וגם לחלב? ואם כן אשמח לפירוט גם איך להתנהל עם זה...
תשובה:
בשימוש בתנור עם תא אחד יש שתי אפשרויות:
1. לכתחילה צריך המתנה של 24 שעות בין חלבי לבשרי ולהיפך וכן לבדוק ולנקות שאריות מזון אם נותרו. (בדיעבד אפילו פחות מ-24 ש' אם עבר לילה)
2. אם רוצים להשתמש בזה אחר זה - נדרשת הכשרת התנור בין חלבי לבשרי ולהיפך. לבדוק ולנקות שאריות מזון אם נותרו ולהדליקו על חום מקסימלי למשך שעה.

כשרות תבניות לתנור
שאלה:
תבנית פרווה של תנור שנאפתה בה פיצה. האם התבנית חלבית? האם אפשר להכשירה שוב לפרווה?
תשובה:
התבנית חלבית. להחזיר לפרווה צריך ליבון קל.  אפשר לנקות היטב ולהניח בתנור חם למשך זמן ארוך יותר וחם יותר מאפיית הפיצה.

 

"מגן אבות" בתפילת מנייני הרחוב

שאלה:

מדוע בתפילת מנייני "הרחוב" ליל שבת מסיימים אחרי "ויכולו" (ללא מגן אבות)?

תשובה:

"ברכה מעין שבע" היא כעין חזרת הש"ץ של ערבית. היא תוקנה לאומרה בליל שבת בהתאם לתנאי החיים והתפילה באותם הימים.

בתי הכנסת שלהם היו מחוץ לעיר והיה מסוכן לחזור לבד אל העיר. בליל שבת באו מתפללים רבים. וכדי שאיש לא יחזור לבד עיכבו את הציבור בסוף התפילה להמתין למאחרים ע"י אמירת ברכה מיוחדת זו.

בימינו אין צורך ואין טעם ממשי לומר ברכה זו. עם זאת נפסק בהלכה שבבתי כנסת קבועים שאליהם מתכנסים רבים ימשיכו לומר ברכה זו כמו שתיקנוה ובמנייני ארעי לא יאמרו אותה.

על כן במניינים המתפללים בחצרות בתי הכנסת יאמרוה ובמקומות ארעי אחרים לא יאמרוה. חשוב בעיני לא לשכוח שאנו במצב עראי וזמני.

הכי נכון לעשות לאחר "ויכולו" זה להמשיך לשיר "מגן אבות... זכר למעשה בראשית" ללא ברכה תחילה וסוף.

בקרוב, בע"ה, נחזור לבתי הכנסת הקבועים ברינה.

 

מנהגי אשכנז/ספרד

שאלה:

בביתנו נהוגים גם מנהגי אשכנז וגם עדות המזרח - כיוון שאבי מורי ספרדי ואמי אשכנזייה. קורים מקרים שבהם אנחנו פוסקים לפי אשכנז ופעמים לפי מנהגי עדות המזרח. מה שיצר אצלי בלבול. אני מרגיש שאני ממש מתחבר לצד האשכנזי במשפחה שלי וקשה לי מאוד עם הספרדי. תפילות וקריאות התורה אני מתפלל וקורא בנוסח אשכנזי, וכן בהדלקת נר חנוכה ועוד.

האם הרב יכול לפסוק לי שאוכל לעשות 'המרה' מספרדי לאשכנזי בכל המובנים שיש? לא מטעמי נוחות. אלא מההרגשה שאני מתחבר לזה בעיקר בתור עבודת ה'.

 

תשובה:

"...ואל תיטוש תורת אימך"  עקרונית אתה בהחלט יכול לנהוג במנהגי אשכנז במה שאתה בוחר. בכל מקרה עליך לקבל רשות עקרונית מאבא שתוכל לעשות כך. "שמע בני מוסר אביך".  

 

טבילת כלים

שאלה:

כוס שהטביעו עליה תמונה אישית/כיתוב בארץ, אבל יוצרה בסין, האם צריך להטביל אותה?

תשובה:

צריך טבילה. אלא אם היא עשויה חרס או פלסטיק, ובכלל מירב הסיכויים שגם התמונה נעשתה בסין.

 

 

גניזת עלוני שבת
שאלה:

עלוני שבת (כגון: הידברות, גילוי דעת, קרוב אליך, שלום לעם ועולם קטן) צריכים גניזה?

תשובה:

הכלל בעלונים הוא שאין בהן שמות קדושים הצריכים גניזה. (ה' אינו שם אלא סימן) ולכן מותר לשים אותם בשתי שקיות ניילון (אסור לנהוג בהם בזיון) ולשים אותם בנקודות איסוף של נייר או במיכלים של אשפה.

 

שימוש בכיור אחד במטבח

שאלה:

יש לנו בבית כיור אחד לכלים. רציתי לשאול אם כיצד עלינו לנהוג בנוגע לכשרות ובשר וחלב?

תשובה:

שמירת הפרדה. לא לשים כלים חלביים ובשריים יחד. לייחד ספוג נפרד לניקוי כלים חלביים ובשריים.

 

הפסק טהרה

שאלה:

שתי נשים תושבות עפרה שאלו אותי השבוע לגבי הפסק שעשו ב-16:45. לפי אתר 'ישיבה', השקיעה באותם ימים (שלישי ורביעי) בעפרה היתה ב-16:39. האם יש איזה שהוא חישוב של זמן שקיעה שיכול להתיר את ההפסק שעשו?

תשובה:

בהחלט. בדיעבד יש לפסוק כמו הרב עובדיה עד 13.5 דקות לאחר השקיעה שהם שני שליש של בין השמשות.

 

טבילת כלים
שאלה:
האם פטיש לשניצל עם ראש ברזל צריך טבילה במקווה?
תשובה:
לא צריך. טבילת כלים נתקנה לכלי סעודה. כלים שבאים במגע עם אוכל במצב שהוא עדיין לא מוכן לאכילה כגון סכין שחיטה או מיקסר אינם צריכים טבילה.

 

חיסון קורונה לנשים בהריון
שאלה:
אני בשבוע 22 להריוני. הריון בסיכון ואני נמצאת בשמירה. הדעות מבלבלות כל כך ואני מצד אחד רוצה לגשת להתחסן מצד שני מהססת. אשמח לדעת מה הרב חושב שעליי לעשות? (כמובן שאין זה סותר שאתייעץ עם הרופא המטפל שלי)...
תשובה:
זו שאלה רפואית בלבד. לפנות אל הרופא ולנהוג על פי המלצות משרד הבריאות.

 

איסוף זרעים וזיתים משטחים ציבוריים
שאלה:
א. האם מותר לאסוף זרעי צמחים (כמו אלו המתפזרים מתרמילי אפונה ריחנית) הנמצאים ברשות הרבים (גינה יישובית), כמובן - ללא פגיעה בשיח או בצמח.

ב. האם מותר לקטוף זיתים מעצי זית לצרכים ביתיים, מעצים הנמצאים ברשות הרבים (שוב, כמו בגינת ביהכנ"ס או היישוב) ומיועדים בד"כ לנוי בלבד, ושוב, כמובן ללא חשש פגיעה בעצים.
תשובה:
א. מותר לאסוף זרעי צמחים. הרי הם הפקר.
ב. לגבי קטיף זיתים או כל פרי אחר מן הגינות הציבוריות. צריך לקבל את רשות מזכיר היישוב. 
הזיתים צריכים הפרשת תרו"מ מכיון שהם רכוש הציבור ולא הפקר.

 

ברכת שהחיינו על חיסון קורונה

שאלה:

האם צריך/ראוי לברך שהחיינו על החיסון נגד הקורונה? אולי ברכת הטוב והמטיב?

תשובה:

מי שמרגיש שמחה של ממש יכול לברך שהחיינו או הטוב והמטיב.

 

שימוש בכספי מעשר כספים

שאלה:

האם מעשר כספים מפרישים מנטו הכנסותינו לאחר הוצאות שוטפות או לפני? בנוסף אם כעת אנחנו חוסכים בחיסכון חודשי לדירה, האם נותנים גם מהכסף הזה מעשר? האם ניתן להשתמש בכספי מעשר לקניית ספרי קודש?

תשובה:

בעקרון מעשר כספים הוא מעין נדר לצדקה. כמו בנדר אדם יכול לשנות את יעד הנתינה על ידי התרת נדרים.

למעשה חלק ניכר מן המיסים שאנו משלמים למדינה מופנים לצרכי בטחון, בריאות רווחה וחינוך. זה בדרך כלל יותר ממעשר ובהחלט יש לקחת זאת בחשבון.

בכל זאת יש לתת לצדקה סכום ממשי כל חודש. על כן אדם רגיל שאינו אמיד במיוחד יכול לקזז את הוצאותיו ההכרחיות למזון, לדיור, לבריאות ולרווחה. מן הסכום הנותר וכן מכל סכום שחוסכים טוב לתת מעשר. מותר להשתמש לקניית ספרי קודש או ללימוד תורה. זה תלוי בצורך. תמיד עדיף לתת לנזקקים.

 

שימוש במדיח כלים חלבי/בשרי

שאלה:

שמענו על פוסקים שהתירו במדיח כלים ביתי להכניס כלי בשר וחלב יחד. האם נכון הדבר? איך נוהגים ומה הרב פוסק?

תשובה:

אין להכניס יחד כלים בשריים וחלביים למדיח. דין מדיח דומה לשימוש בכיור אחד במטבח. יש במסורת הפסיקה הספרדית מי שפסקו שכלי זכוכית חלקים אינם בולעים כלל. לכן כשהם נקיים ניתן להשתמש בהם לבשר או לחלב ואפשר להשתמש באותן הכוסות בכל סעודה. אבל כאשר הכלים מלוכלכים ויש עליהם שיירי מזון - אין לערבבם.

 

חשש כלאיים בנטיעות

שאלה:

יש לי עץ גפן שלא נותן פירות כבר הרבה זמן, רוב הזמן עליו יבשים. אני מעוניין לשתול לידו צמחי תבלין. האם יש להרחיק את צמחי התבלין ואם כן כמה? 

האם אין צורך להרחיק דווקא בגלל שגפן לא נותן פירות? במקרה ואסור לשתול, האם מותר למכור את העץ לגוי או לתת לו במתנה ואז לעוקרו?

תשובה:

אסור לשתול ירקות או צמחי תבלין ליד גפן וצריך להרחיק מגפן יחיד ששה טפחים - 60 ס"מ. ומותר לעקור עץ שלא עושה פירות.

עדיף לעקור על ידי לא יהודי.

 

כשרות תנור אפיה

שאלה:

לתנור שלנו שני תאים נפרדים לחלב ולבשר. תבנית בשרית עם מאכל פרווה הוכנסה לתא החלבי בטעות.

מה דין המאכל או התבנית? התא החלבי והתבנית לא היו "בני יומם".

תשובה:

המאכל מותר וגם התבנית אינה צריכה הכשר.

 

שטרות כסף מזוייפים

שאלה:

בדיעבד התברר לי ששילמתי בחנות בשטר של 200 ₪ שהיה מזויף. כמובן ששילמתי בו בתום לב גמור. האם אני חייב לספוג את הנזק ולתת למוכר שטר תקין או שהאחריות היא על המוכר שקיבל ממני את השטר ולא בדק כהלכה?

תשובה:

מי ששילם במטבע/שטר שהתברר כמזויף הוא מחויב להחליף את השטר לחברו. הרי זה כמי ששילם במטבע שאינו הילך חוקי במדינה. המקבל לא התרשל בקבלת השטר שהרי לא יכול היה לברר את הדבר עד שהפקיד בבנק. כמובן שגם בעל השטר יכול לתבוע את מי שמסר לו את השטר אם הוא יוכל לאתר אותו.

 

תפילה על הגשמים
שאלה:

א. האם עדיין צריך לומר "ועננו בורא עולם" לטובת גשמים כאשר החורף הגיע?

ב. האם צריך להפסיק לומר "ועננו"? 
תשובה:
א. מותר להפסיק אך טוב יותר להמשיך ולבקש. "ואני תפלתי לך ה' - עת רצון" התפילה יותר מועילה דווקא בעת הרצון. כאשר יש רצון מן השמיים לברך אותנו אז יש לבקש. (כמו תנורים להגברת הגשם רק בשעה שיש ענני גשם).
ב. כדאי לדעת שטוב להגיד תמיד תחינות ובקשות ב"שומע תפילה". וטוב לבקש את כל הבקשות הנאמרות בתפילה זו הכוללות גם מגפה וכל מחלה וגם כל גזירה רעה. "שמרה והצילה שנה זו מכל דבר רע ועשה לה תקווה טובה ואחרית שלום." נוסח זה הוא נוסח ברכת השנים כמנהג הספרדים כל החורף.

 

תפילה ברחובה של עיר     
שאלה:

כאשר המניין בחצר או ברחוב מונה רק 10 או 12 אנשים וכששליח הציבור (לפעמים בעל חיוב) או חלק מהמשתתפים מאריכים ביותר בתפילת העמידה וגורמים לשאר המתפללים לחכות זמן רב לחזרת הש"ץ או לסיום התפילה, דבר העלול להביא לתרעומת בקרב שאר המתפללים, ובמיוחד כשקר בחוץ. יתכן וההארכה בתפילת עמידה נובעת מהוספה של תפילות אישיות - אך עלולה להביא לצער, (מפריע פחות  בבית הכנסת, מקום שבו ניתן לעיין בספר).
האם מותר להעיר לש"ץ או לבעל חיוב לבל יאריך? האם ניתן לקבוע "תקנון" בעניין זה, ונזכור שהתפילה בציבור מאוד חשובה להרבה אנשים... 
תשובה:
בימים קרים קשה להאריך בתפילה וקשה להמתין עד שיהיו עשרה שמסיימים תפילתם. 
אלו הדברים שניתן לעשותם:
1. בשעת הצורך מותר להתחיל חזרת הש"ץ גם כאשר יש רק שישה שסיימו.
2. בתפילת ערבית תמיד אפשר להתחיל קדיש לאחר עמידה כאשר יש שישה שסיימו.
3. קיימת אפשרות להתפלל תפילה קצרה. דהיינו בלא חזרת הש"ץ. 
הש"ץ פותח בקול בשלש ברכות ראשונות (והמתפללים איתו) ואז אומרים קדושה. מסיימים ברכת הא-ל הקדוש וממשיכים בלחש. ניתן לעשות זאת גם בתפילת שבת כגון במוסף.
4. בתפילה קצרה ניתן לקיים ברכת כהנים כהלכתה. דהיינו הכהנים יטלו ידיהם ויחלצו נעליהם לפני תפילת הלחש ויעמדו במקום שממנו מברכים. בהגיע הקהל לברכת "הטוב שמך ולך נאה להודות" - יתחילו הכהנים לברך, יסתובבו ויברכו ברכת כהנים רגילה (כאשר הש"ץ יקריא לפניהם כמקובל).
5. אם הש"ץ מאריך מאד בתפילת לחש מותר בהחלט להעיר לו בכבוד ובשקט לאחר התפילה כדי שיקצר על פי האורך המתאים לציבור.    
אחד המקצר ואחד המאריך ובלבד שיכוונו ליבם למקום.

 

ברכת הגומל למחלים מקורונה
שאלה:
האם מי שהחלים מקורונה צריך לברך הגומל?
תשובה:
הדבר תלוי בדרך שבה המחלה עברה עליו. אם עברה ב"ה בקלות אין לברך. אם היה במצב סכנה/אשפוז צריך לברך.

 

שתילה בעציצים / חשש כלאיים
שאלה:
האם בעייתי לגדל בעציץ אחד פרח כלנית וגם תפוחי אדמה?
תשובה:
איסור כלאי זרעים קיים גם בעציץ ואפילו בעציץ הנמצא בתוך הבית. האיסור הוא לשתול/לזרוע שני מיני ירקות או קטניות או תבואה כאחד וצריך להרחיק ביניהם. ההרחקה בערוגה או בעציץ היא טפח וחצי (12 ס"מ). לדוגמה שורה של עגבניות שורה של פלפלים ושורה של תות שדה במרחק 12 זו מזו. וכן בעציץ. אמנם פרחים ועשבי נוי שאינם לאכילה אין בהם דין כלאיים. לכן מותרים פרחים וירקות ללא הרחקה.

 

השקעות והיתר עסקה 
שאלה:
האם מותר להפקיד כסף לחיסכון בחברת השקעות בה משקיעים את הכסף באפיקי השקעות מגוונים וגם בהלוואות בריבית? נמסר לי כי יש להם היתר עסקה אך איננו יודעים אם זה ראוי. האם אנו צריכים להחתים רב על ההיתר או על כל אישור נלווה?
תשובה:
חברה שיש לה היתר עסקה מותר להפקיד בה כסף.
אין צורך בחתימה של רב - אלא של החברה. אם אתם רוצים להיות בטוחים בקשו לקבל לידכם צילום היתר עסקה שבידם.

 

כשרות כלי פלסטיק לאחסון אוכל
שאלה:
כלי פלסטיק שהשתמשו בו לאחסון/להקפאת אוכל בשרי, האם ניתן לאחר שטיפה בסבון להשתמש לאחסון חלבי?
תשובה:
בעקרון מאכל או תבשיל קר אינו בולע ואינו מבליע בכלים ולכן קופסת פלסטיק לאחסון והקפאה תהיה מותרת בשימוש לחלבי וגם לבשרי לאחר ניקוי בסבון.  
ואולם יש שלוש הסתייגויות:
1. פעמים שמכניסים לקופסה את המאכל כשהוא חם ואפילו רותח להקפאה. ואז הכלי בולע ויש להפריד.
2. פעמים שהתבשיל מכיל גם רוטב חריף או מלוח ואז הוא נחשב כמו תבשיל חם לאחר זמן קצר.
3. כבוש הרי הוא כמבושל. תבשיל ששהה בנוזלים למעלה מ 24 שעות בתוך הכלי הרי הוא כאילו נתבשל בו.
נראה אפוא מכל הטעמים האלה שמוטב לייחד כלי אחסון והקפאה לחלבי ולבשרי לחוד כדי להימנע מתקלות.

 

תשלום למטפלות בתקופת הקורונה
שאלה:

אנו אמהות לילדים המטופלים ביישוב במשפחתון פרטי. כבכל המשפחתונים והמעונות גם המשפחתון שלנו נסגר עקב המצב.
על חודש מרץ שילמנו תשלום מלא, למרות שלא התקיימה פעילות בחלק מהחודש. בחודש זה ישנה התלבטות כיוון שחלק מהחודש הוא גם בגלל חופשת הפסח מצד אחד וגם בגלל שגם ככה אין פעילות מצד שני.
כיצד עלינו לנהוג בחודש זה ומהחודש  הבא, כדי שמצד אחד לא נפגע בפרנסה של המטפלת ומצד שני ההוצאה הכספית לא תכביד עלינו ההורים, שכן אין פעילות וחלקנו גם לא עובדים? (ראוי לציין שהחוק קובע לגבי מעונות שלא משלמים. המטפלת מצידה מעוניינת להמשיך גבייה כרגיל ובסוף להתחשבן).   
תשובה:
יש לשלם כרגע למטפלת לחודש הנכנס מחצית מן השכר החודשי המקובל. בהנחה שהיא תחזיר את הימים בעתיד היא תקבל שכר מלא. כמובן משפחות שיכולות טוב יעשו, לפנים משורת הדין, אם ישלמו שכר מלא ויתחשבנו בעתיד.

 

מעשר כספים
שאלה:

האם כסף שאנחנו מקבלים על תשלום שכר דירה של שוכר שיש לנו צריך להיחשב ההכנסה לעניין מעשר כספים? 
תשובה:
כן, כל הכנסה נחשבת, המעשר יחושב רק מן הרווח. מן ההפרש בין השכ"ד למשכנתא על הנכס.

 

ליווי יולדת בנסיעה שבת
שאלה:
 

אשמח לדעת אם אפשר שאלווה את בתי ואתמוך בה,  בנסיעה ללידה בשבת  (זו לידה ראשונה לה והיא מאוד מעוניינת שאני אהיה לצידה).
תשובה:  

אם הבת היולדת רוצה / צריכה את נוכחותך בלידה - אפשר לנסוע בשבת איתה או לחוד כדי להיות לצידה.

 

שהחיינו לחיסון קורונה
שאלה:

האם מותר לברך שהחיינו לפני חיסון קורונה?
תשובה:  

מותר.

 

תרומה וחשש ריבית
שאלה:

לקחתי תרופה מהגמח תרופות. האם מותר לי להחזיר אותה עם תרומה לגמ"ח או שזה נחשב ריבית?
תשובה:
צריך להפריד. החזירי את התרופה ולמחרת העבירי תרומה.  

 

כשרות כלים
שאלה:

שניצל בשרי שחומם על צלחת בשרית במיקרוגל עם מכסה פלסטיק חלבי. מה דין הצלחת, השניצל והמכסה?
תשובה:
מותר לאכול. המכסה צריך ניקוי ולשפוך עליו מים רותחים.

עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: misrad@ofra.org.il