הדרכת חתנים וכלות בעפרה

| עדכון אחרון:  27/09/2017 10:32

(נכתב ע"י הרב אברהם גיסר, פורסם לראשונה בשבט תש"ע)


הדרכת כלות והדרכת חתנים הוא נושא רב חשיבות לקראת נישואין. ההדרכה עוסקת בבחינות הרבות של חיי הנישואין והזוגיות. ראשית יש להכין את הלב ואת הנפש למציאות החדשה. מציאות זו אשר מעניקה לאדם שמחה גדולה והתחדשות "תורה היא ולימוד היא צריכה". החיים אינם "סרט" והוראות ההפעלה לחיים אינם תוכנת מחשב. נדרש להכין את הלב ואת הראש למורכבות הזוגית, לעליות ולמורדות שבהוויה המתחדשת, למשפחתיות ולמתחים, לשמחות וגם לקשיים. לצורך הלימוד ההלכתי, השיחות האישיות וההדרכה המעשית, נדרשים כל חתן וכל כלה לסדרת פגישות עם מדריכות כלות ומדריכי חתנים.
 

כל חתן הוא "פרויקט" וכל כלה היא "מלכה" ויש להעניק להם זמן ותשומת לב ראויה.
 

זכינו בעפרה ב"ה לקבוצת נשים מסורה מאד אשר מקדישות זמן רב, לפחות עשר פגישות ארוכות, לכל כלה. הן משקיעות בפגישות הללו את כל מירצן ואת ליבן והן ראויות להערכה רבה על פועלן במשך שנים. המדריכות תורמות באהבה את זמנן ואת כוחן ורואות בכך שליחות וזכות. 
 

גם מדריכי חתנים פועלים בקהילתנו ב"ה. במשך שנים מקיימים המדריכים פגישות לימוד והדרכה, לפחות שמונה פגישות, עם כל חתן ומקדישים לו זמן רב ואנרגיה נפשית. המדריכים והמדריכות מהווים חוליית ליווי חשובה לזוג בטרם חתונתן, הם מלווים אותם בהכנות לחתונה ופעמים רבות גם לאחריה.
 

לעיתים יש צורך חשוב בליווי לאחר החתונה והמדריכים מהווים אוזן קשבת ולב מבין ויועץ לזוגות בכל מה שנדרש. המדריכים והמדריכות עומדים בקשר ישיר עם הרב ומתייעצים איתו במקום שנדרש בהלכה ולמעשה.
ראינו שנדרשת יד מכוונת לנושא ההדרכה. יש פעמים וכלה צעירה ונבוכה אינה מצליחה לאתר מדריכה מתאימה מפני שאינה יודעת מי ומי במדריכות ומפני שהמדריכות עמוסות מאד. וכן אצל חתנים.
 

לכן, התכנסנו המדריכות והמדריכים לפגישה בהשתתפותי ושוחחנו על מכלול עבודתם. סיכמנו לפרסם בצורה מסודרת את שמות המדריכות והמדריכים ועל פי בקשתי ניאותו המדריכות והמדריכים גם לקבל מן החתנים והכלות שכר טרחה צנוע עבור זמנם וכוחם. נקבע כי עבור הדרכת כלה תשלם הכלה סך 1,000 ₪ והחתן ישלם סך 800 ₪. התשלום לא יימסר למדריכים או למדריכות ישירות אלא לאילן בן ציון - רכז תרבות תורנית אשר פעל לקיום המפגש ולקידום ההיערכות החדשה.

להלן רשימות המדריכות והמדריכים. כל חתן וכל כלה מוזמנים לפנות אליהם ישירות מוקדם ככל האפשר לפני חתונתם לתיאום ולקביעת הדרכה. בהצלחה.
 

מדריכי חתנים:

 • הרב רמי גליקשטיין - 052-3356079

 • ישי הופמן - 052-6070671

 • פינחס יאמין - 054-6567756

 • הרב ישי לנגה - 050-9972288

 • דן נבו - 052-8308423

 • חזי רז - 052-8022228

 • יונתן שוסהיים - 050-5172479

מדריכות כלות:

 • נעמי גליקשטיין - 052-8403788

 • תהילה דויטש - 052-3315269

 • אודיה ון לואן - 052-3115344

 • זהבה ולדמן - 054-2112370

 • שרה זיו - 054-6252257

 • אלישבע לוין - 052-3356072

 • תמר ניזרי - 050-8288111

 • חיה עציון - 052-4239674

 • גילה פארן - 054-5906928

 • חמוטל רווח - 052-3003720

 • יעל רייס - 058-7710086

 • דינה שוסהיים - 053-4286723

 • ריקי שפירא - 052-6071775

עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: misrad@ofra.org.il