פטירה

| עדכון אחרון:  25/09/2017 14:03

במקרה פטירה ל"ע יש ליצור קשר עם אחד מחברי חברה קדישא בעפרה:

• רפי קדמון, יו"ר - 054-7716169 

• יצחק מאיר - 054-7715815

• יהודה עציון - 052-8319845

• נתי מלחי - 054-6445511

• מאיר סימן-טוב - 054-5216213

 

בנוסף יש להודיע על הפטירה לרב היישוב, בו ניתן להיוועץ בדבר הסידורים הנדרשים, ולרכזת הקהילה.

 

יש לדעת שתקנון חברה קדישא עפרה מגביל את אפשרויות הקבורה בעפרה לתושבים בלבד, להוציא חריגים.

עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: misrad@ofra.org.il