צדקה

| עדכון אחרון:  16/10/2017 00:57

בשנת תשע"ב הוקמה במטה בנימין ועדה שתפקידה לתת אישורים לנזקקים המעוניינים לאסוף צדקה ביישובי בנימין. בדיקת מתנדבי הוועדה באה להחליף את בדיקתם של רבני היישובים. הבדיקה הינה יסודית ומעמיקה, וכל מקרה נבחן מול מספר גורמים. יש להפנות את הנזקקים אל ראשי הצוותים: הרב מיכה פלד 052-8118522 (בישוב בית חורון), או יקי פריד 052-8816379 (ביישוב עפרה). יישר כוח בשם כל תושבי היישובים למתנדבי הצוותים.


לידיעתכם! מבקש צדקה המאושר על ידי הוועדה מצויד באישור חתום בחותמת. לכן, אדם המציג עצמו כבעל אישור מוועדת הצדקה - רק אישור חתום מהווה הוכחה לכך.


מי שקיבל אישור מהוועדה - יש לעזור לו בעין יפה, כל אחד לפי כוחו. ולוואי ונזכה תמיד רק לתת כברכת ה' הטובה על כל ישראל.

עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: misrad@ofra.org.il