עקרונות הלכתיים לצום יום כיפורים - תוספת קורונה / הרב אבי גיסר

לשכת הרב (23/09/2020 19:39)
כיפור

מסמכים מצורפים להודעה זו:

עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]