פעילות לוותיקים בסדנת נפחות של יוסי גור אריה

02/08/2020 12:30
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]