אלבומי תמונות -

משרד היישוב
ביקורים בעפרה במסגרת המהלך להסדרת היישוב(28 תמונות)עבודות פיתוח ובנייה בשכונה החדשה - טל משה(10 תמונות)ט' באייר תשע"ט - 44 שנים לעפרה(8 תמונות)פגישות לקראת הסדרת היישוב עפרה(16 תמונות)ילדי גן גפן ואלון באו לפנק את עובדי היישוב במרק חם(4 תמונות)ביקור פתע בעפרה של מנכל משרד החינוך מר שמואל אבורהב  3.11.18(11 תמונות)
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]