ביקורים בעפרה במסגרת המהלך להסדרת היישוב

07/02/2020 10:35
 • חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 17.11.19
 • חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19
 • חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19
 • חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19
 • חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19
 • חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19
 • חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19
 • חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19
 • חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בביקור ב'לב בנימין' במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19
 • חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בביקור ב'לב בנימין' במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19
 • חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19
 • חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19
 • השר אופיר אקוניס בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 17.11.19
 • השר אופיר אקוניס בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 17.11.19
 • השר אופיר אקוניס בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 17.11.19
 • השר אופיר אקוניס בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 17.11.19
 • השר אופיר אקוניס בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 17.11.19
 • גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19
 • גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19
 • גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19
 • גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19
 • גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19
 • גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19
 • גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19
 • גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19
 • גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19
 • גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19
 • גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]