משרד היישוב
הופכים את עפרה לירוקה - סרטון 4הופכים את עפרה לירוקה - סרטון 3הופכים את עפרה לירוקה - סרטון 2הופכים את עפרה לירוקה - סרטון 1יחד בעפרה - סרטון חיזוק לתושבי עפרה מעובדי היישוב באהבהברכה משר החקלאות אורי אריאל לעפרה במלאת לה 43 שנים - ט' באייר תשע"חברכה משרת המשפטים אילת שקד לעפרה במלאת לה 43 שנים - ט' באייר תשע"חראיון עם הרב אבי גיסר לערוץ כאןהקץ לזריקת מגבונים לאסלה
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: misrad@ofra.org.il