סיירת חלל של בי"ס נחלת בנימין בסדנה עם כיתת הוותיקיםסיירת חלל של בי"ס נחלת בנימין בסדנה עם כיתת הוותיקיםסיירת חלל של בי"ס נחלת בנימין בסדנה עם כיתת הוותיקיםסיירת חלל של בי"ס נחלת בנימין בסדנה עם כיתת הוותיקיםסיירת חלל של בי"ס נחלת בנימין בסדנה עם כיתת הוותיקיםסיירת חלל של בי"ס נחלת בנימין בסדנה עם כיתת הוותיקיםסיירת חלל של בי"ס נחלת בנימין בסדנה עם כיתת הוותיקים
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]