ברכי אליצור בדברי ברכהמשה שקלאר, ועד קהילת 'מזמור לאסף'הרב אחיה בן פזי, רב היישובהרב אחיה בן פזי, רב היישובראש מועצת בנימין, ישראל גנץראש מועצת בנימין, ישראל גנץהענקת תעודה לראש המועצה, ישראל גנץהענקת תעודה לראש המועצה, ישראל גנץערב קהילתי של קהילת 'מזמור לאסף' עם עמית סגלערב קהילתי של קהילת 'מזמור לאסף' עם עמית סגלערב קהילתי של קהילת 'מזמור לאסף' עם עמית סגלהענקת תעודת הוקרה לעמית סגלהענקת תעודת הוקרה לעמית סגלעמית סגלעמית סגלעמית סגל
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: misrad@ofra.org.il