חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 17.11.19חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בביקור ב'לב בנימין' במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בביקור ב'לב בנימין' במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19חברי הכנסת יועז הנדל וצבי האוזר בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 27.10.19השר אופיר אקוניס בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 17.11.19השר אופיר אקוניס בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 17.11.19השר אופיר אקוניס בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 17.11.19השר אופיר אקוניס בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 17.11.19השר אופיר אקוניס בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 17.11.19גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19גדעון סער בסיור היכרות במסגרת המהלך להסדרת עפרה 20.6.19
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]