ריקודגלים ביום ירושלים ברחבת המזכירותריקודגלים ביום ירושלים ברחבת המזכירותריקודגלים ביום ירושלים ברחבת המזכירותריקודגלים ביום ירושלים ברחבת המזכירותריקודגלים ביום ירושלים ברחבת המזכירותריקודגלים ביום ירושלים ברחבת המזכירותריקודגלים ביום ירושלים ברחבת המזכירותריקודגלים ביום ירושלים ברחבת המזכירותריקודגלים ביום ירושלים ברחבת המזכירותריקודגלים ביום ירושלים ברחבת המזכירותריקודגלים ביום ירושלים ברחבת המזכירותריקודגלים ביום ירושלים ברחבת המזכירותריקודגלים ביום ירושלים ברחבת המזכירות
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]