יום כייף לוותיקות במתחם 'קדם' בעפרהיום כייף לוותיקות במתחם 'קדם' בעפרהיום כייף לוותיקות במתחם 'קדם' בעפרהיום כייף לוותיקות במתחם 'קדם' בעפרהסדנת הפעלה מוסיקלית עם שחרית שמעון במועדון עת-נחתסדנת יצירה עם יפה גץ במועדון עת-נחתסדנת יצירה עם יפה גץ במועדון עת-נחתסדנת יצירה עם יפה גץ במועדון עת-נחתסדנת יצירה עם יפה גץ במועדון עת-נחתסדנת יצירה עם יפה גץ במועדון עת-נחתסדנת יצירה עם יפה גץ במועדון עת-נחתסדנת יצירה עם יפה גץ במועדון עת-נחתסדנת יצירה עם יפה גץ במועדון עת-נחתסדנת יצירה עם יפה גץ במועדון עת-נחתסדנת יצירה עם יפה גץ במועדון עת-נחתסדנת הפעלה מוסיקלית עם שחרית שמעון במועדון עת-נחתסדנת הפעלה מוסיקלית עם שחרית שמעון במועדון עת-נחת
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]