סיור לוותיקים במפעל הבירה של יעקב אלמוסיור לוותיקים במפעל הבירה של יעקב אלמוסיור לוותיקים במפעל הבירה של יעקב אלמוסיור לוותיקים במפעל הבירה של יעקב אלמוסיור לוותיקים במפעל הבירה של יעקב אלמו
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: misrad@ofra.org.il