תלמוד תורה בניהולו של הרב שייקה גנץ

תלמוד תורה (01/09/2020 20:56)
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]