אלבומים

ביקורים בעפרה במסגרת המהלך להסדרת היישוב(21 תמונות)ביקורים בעפרה במסגרת המהלך להסדרת היישוב(28 תמונות)עבודות פיתוח ובנייה בשכונה החדשה - טל משה(10 תמונות)ט' באייר תשע"ט - 44 שנים לעפרה(8 תמונות)פגישות לקראת הסדרת היישוב עפרה(16 תמונות)ילדי גן גפן ואלון באו לפנק את עובדי היישוב במרק חם(4 תמונות)ביקור פתע בעפרה של מנכל משרד החינוך מר שמואל אבורהב  3.11.18(11 תמונות)ברכה משר החקלאות אורי אריאל לעפרה במלאת לה 43 שנים - ט' באייר תשע"ח(1 סרטונים)ברכה משרת המשפטים אילת שקד לעפרה במלאת לה 43 שנים - ט' באייר תשע"ח(1 סרטונים)ראיון עם הרב אבי גיסר לערוץ כאן(1 סרטונים)יחד בעפרה - סרטון חיזוק לתושבי עפרה מעובדי היישוב באהבה(1 סרטונים)הקץ לזריקת מגבונים לאסלה(1 סרטונים)הופכים את עפרה לירוקה!(4 סרטונים)
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: misrad@ofra.org.il