שרותי משרד הפנים

| עדכון אחרון:  15/10/2017 10:02

המועצה האזורית מספקת לתושביה שירותים מסוימים של משרד הפנים ומשרד היישוב משמש צינור להעברת החומר למועצה וממנה.
 

השירותים הניתנים במסגרת זו הם:

• שינוי מען - יש להצטייד בת"ז + ספח (הספח נשלח למשרד הפנים וחוזר כעבור חודש בערך)

• תוספת לרישום נולד בספח ת"ז - יש להצטייד בת"ז + ספח של שני ההורים + טופס מבי"ח. (הספחים נשלחים למשרד הפנים וחוזרים כעבור חודש בערך)
 

למידע נוסף יש לפנות למועצה האזורית מטה בנימין בטלפון: 02-9977111

עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: misrad@ofra.org.il